Червен светофар за Борисов

На 08.04.2020 ИПБ публикува анализ на пътнотранспортния травматизъм за първото тримесечие на 2020 г., отчитайки въведеното извънредно положение.

     На 10.04.2020 г. бяха оповестени три случая на ПТП, в два от които шофьорите са управлявали МПС с превишена скорост и след употреба на алкохол. В тази връзка ИПБ реши да бъде сформиран юридически екип, който да извършва постоянен мониторинг на случаите на тежки ПТП. Експертите ще наблюдават развитието на досъдебните производства, ще бъдат в съдебните зали при разглеждане на делата, ще следят законодателните предложения, касаещи безопасността по пътищата, ще участват активно с предложения и становища, ще задават въпроси на отговорните институции и ИПБ ще информира обществеността.

      На 15.04.2020 г. ИПБ подготви и изпрати на министър-председателя предложения за мерки, които да бъдат предприети от правителството за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм по време и след извънредното положение.

     На 19.04.2020 г. жестоката катастрофа, при която бе убит журналистът Милен Цветков, повдигна отново въпросите за факторите, довели до  поредната жертва по пътищата.

     Един от тях е активното бездействие на държавата и неглижирането на необходимостта от холистичен подход и адекватни, работещи мерки за осигуряване на най-високо възможно ниво на пътна безопасност.

     След катастрофата край Своге през август 2018 г., при която загинаха 20 души, правителството си изми ръцете като създаде ДАБДП. След повече от една година Агенцията може да се „похвали“ само с назначени чиновници, призиви, констатации и видео клипчета. Няма предприети мерки, няма направени работещи предложения за намаляване на жертвите на ПТП. Това разкрива липсата на експертиза, което вече е превърнало ДАБДП в поредната паразитираща на гърба на данъкоплатците  административна структура. Целта на създаването на Агенцията бе да има работещ инструмент за провеждане на активна политика за пътна безопасност. Основни задачи следваше да бъдат координиране на действията на множеството институции с правомощия в областта на осигуряване безопасността по пътищата, приемане и изпълнение на план за действие,включващ мерки за превенция и добри европейски практики и упражняване на ефективен контрол.

     Друг фактор е пренебрегването на сериозността на извършените предходни нарушения. Анализ на ИПБ показва, че при 90 % от случаите на тежки ПТП се установява, че извършителите са имали множество по-малки нарушения в миналото. Има фрапиращи случаи, при които срещу водач с над 50 нарушения, не са предприети мерки за забрана за управление на  МПС.

     Ненаказуемостта на деянието и избягване на правосъдието поощряват извършването на ПТП. Всеки ненаказан случай насърчава безотговорното и престъпно поведение. Обективното и неповлияно от фактори, извън законовоустановетите, разследване на ПТП, справедливото прилагане на Закона, спазването на прогласения в Конституцията принцип за равенство пред Закона са от съществено значение за намаляване на убийствата по пътищата. За съжаление, не са един или два случаите, при които освен жертви и почернени близки, остава и усещането за безнаказан произвол.

Примери:

     Август 2011 г. 21-годишният син на прокурор убива двама души в София. 8 години по-късно, през ноември 2019 г. САС постановява условна присъда от 1 година и поровина с 3-годишен изпитателен срок. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВКС. Делото – е пример за бавно правосъдие.

     През 2015 г. в Пазарджик 27-годишен прегазва с джип „Хамър“ 70- годишен пешеходец. Установени са: превишена скорост, употреба на наркотици (амфетамин) и алкохол и липса на правоспособност за управление на МПС. Присъдата е 3 години и половина затвор.

     Април 2017 г. Дванадесетокласник от пловдивска елитна гимназия, шофиращ джип „Тойота“, убива 61-годишна жена на пешеходна пътека в Пловдив.  Присъдата: 2 години и 8 месеца затвор и 5 г. лишаване от право да управлява МПС.

     Юни 2018 г. – Силвия Зорова, управляваща джип „Мерцедес“ причинява ПТП, при което има един убит и един ранен. Не се открива информация за досъдебно/ съдебно производства.

Законодателството като фактор.

     От 5 години се говори за промени в ЗДП, за приемане на нов закон, уреждащ административно-наказателната отговорност и др., но до момента няма резултат.

     Фактор е и популизмът и приемането на заканодателство „на парче“ и под обществен натиск, след поредното тежко ПТП.

     През март 2019 г. , след поредния случай на убийство на млад човек на пешеходна пътека в Приморско от употребил алкохол и избягал от местопроизшествието шофьор, народни представители от „ОП“ внасят проект на Закон за изменение на НК, с който се предлага увеличаване на размера на наказанията за шофьори, предизвикали катастрофа след употреба на алкохол и/ или наркотици или от която е настъпила телесна повреда или смърт на повече от едно лице, или деецът е избягал от местопроизшествието, или е без правоспособност да управлява МПС или на пешеходна пътека. Предложението е санкцията, предвиждаща от 3 до 15 години лишаване от свобода да бъде увеличена на от 5 до 15 години. До момента предложението не е разгледано дори в парламентарни комисии.

     През декември 2019 г. народни представители от ГЕРБ, ВОЛЯ, ДПС и ОП внасят законопроект за допълнение на НК, с който се предлага употребата на наркотични вещества или техни аналози преди управление на МПСда се установява по „надлежния ред“, а именно – по реда на Наредба № 1/ 2017 г. за реда за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта и/ или употребата на наркотични вещества или техни аналози. Приемането на предложението би довело до ограничаване предметния обхват на нормата на чл. 343 б, ал. 3 от НК, до декриминализиране на случаи, при които употребата на наркотични вещества или техни аналози е доказуема с всички допустими от НПК доказателства и доказателствени средства и до ненаказуемост на деянието.

     Към настоящия момент предложението е разгледано на заседание на Комисията по здравеопазване и е прието с 20 гласа „за“ и нито един „против“ или „въздържал се“.

     Становища по двете по-горе законодателни инициативи няма представени от институции с правомощия в областта на БДП, включително и от ДАБДП, въпреки че разработването самостоятелно и/или участието в разработването на нормативни актове, свързани с безопасността на движение по пътищата, организация на движението, развитие на транспортната инфраструктура, намаляване на пътнотранспортния травматизъм, състоянието на автомобилния парк и подготовката на водачите е първото правомощие, посочено в Устройствения правилник на Агенцията.

     Потреслото цяла България  убийство на най-светлия християнски празник Великден извади на повърхността всички горепосочени проблеми, с които държавата ще трябва да се справи, ако не иска невинни граждани да умират по нелеп и жесток начин на пешеходни пътеки, тротоари и не при нарушаване, а при спазване на пътната сигнализация.

     Крайно време е червената лампичка да светне за тези, които допуснаха с бездействието си и некомпетентността си обществото ни да загуби един истински журналист, а две деца да останат без баща.

 

                      Екип на Института за пътна безопасност