ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТВОРЕНО ПИСМО

От Института за пътна безопасност

 

Уважаеми г-н Цеков,

Обръщаме се към Вас чрез медиите, защото имаме основателни съмнения, че и този път ще избягате от конкретните отговори, касаещи злоупотреби с финансови средства.

През м. Февруари 2024г. в Института за пътна безопасност (ИПБ) постъпи информация, че при изграждането на тунел Железница са разплащани от АПИ дейности, които не са извършени. На 11 март 2024г. с писмо по реда на ЗДОИ поискахме да ни бъде предоставен работен проект и количествено стойностни сметки за строително-монтажни работи на тунел Железница. На 26 март 2024г. председателя на УС на АПИ г-н Ясен Йорданов ни отговори, че АПИ не може да ни предостави работен проект и КСС към него. На 01.04.2024г. се разбра, че Европейската прокуратура провежда претърсвания в офисите на фирмите, участвали в изграждането на тунел Железница за извършени злоупотреби с финансови средства на Европейския съюз. По същото време в националните медии Вие ни информирахте, че не знаете за никакви  нередности при строежа на тунела. От гореизложеното става ясно, че Институтът за пътна безопасност е информирал АПИ, че има данни за извършени финансови нередности при разплащането на строителството. Въпреки това, председателят на УС на АПИ отказва да предостави информация. Въпросите, които възникват към Вас са:

1.      Защо АПИ прикрива  количествено стойностните сметки, от които може да бъде разбрано има или няма злоупотреби?

2.      Вие уведомен ли сте за получения сигнал в АПИ от ИПБ за нередности при изграждането на тунела, свързани с финансови злоупотреби?

3.      Вие участвате ли в прикриването на финансови злоупотреби при изграждането на тунел Железница?

4.      Каква отговорност ще потърсите от назначения от Вас председател на УС на АПИ затова, че прикрива обществена информация, касаеща злоупотреби с европейски средства?

 

Отговор на заявлението по ЗДОИ:

Решение РД ОИ 31

 

Екип на Института за пътна безопасност

 

 

Дискусионен форум „Изграждане на единна система за управление и намаляване на риска от ПТП“

ИНСТИТУТЪТ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

със съдействието на

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Ви канят да вземете участие в дискусионен форум

„Изграждане на единна система за управление и намаляване на риска от ПТП“

 

20 март 2024 г.

10:00 – 12:00

Интер Експо център, зала „Витоша“

 

            На форума ще бъдат представени добрите европейски практики за ефективно управление на ресурсите при изграждането на безопасна инфраструктура.

            Форумът ще събере на едно място представители на трите власти – законодателна, изпълнителна и съдебна, кметове на общини, неправителствени организации и експерти.

            Участниците във форума ще се запознаят с анализ на МВР за ефективността на контрола и неговото въздействие върху пътната безопасност, като и с аспекти от дейността на ДА „БДП“ и МТС.

            По време на форума ще бъдат обсъдени действията на различни институции с правомощия в областта на пътната безопасност с цел създаване на устойчива единна система за управление и намаляване на рисковете от ПТП.

 

Срок за регистрация за участие: 15 март 2024 г.

имейл: ptp2017.bg@gmail.com

тел: 0878777838

АНАЛИЗ НА ИНСТИТУТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ ЗА 2023 ГОДИНА

Анализ на Института за пътна безопасност показва, че през 2023 година загиналите от ПТП са 521* души. През 2022 година загиналите при ПТП са 531 души, докато през 2021 година те са 561 /виж таблица 1/.

От така представените данни бихме могли да заключим, че през последните три години жертвите от ПТП намаляват всяка година. В същото време рискът да катастрофираш тежко и да пострадаш се увеличава драстично, като ако през 2021 година тежко ранените в следствие от катастрофа са 7609 човека, то през 2023 година те нарастват до 9090 човека.

Възможно ли е тежките ПТП и ранените да нарастват драстично, а в същото време жертвите да намаляват?

В периода 2017-2021 година включително се наблюдава пропорционалност на загиналите и тежко ранените. С увеличаване на жертвите се увеличават и тежко ранените. При намаляване на жертвите и ранените намаляват. Този факт налага да се извърши задълбочен анализ на данните, които МВР публикува ежедневно на интернет страницата си за загинали и тежко ранени.

През юли месец 2023 година правителството обяви поредните мерки за намаляване на жертвите от ПТП, като до този момент се констатираше увеличение спрямо 2022 година. През първите шест месеца на 2023 година загиналите при ПТП са 225 души, докато през 2022 година те са 221. След приложените мерки от страна на българското правителство жертвите продължават да растат, като през месеците юли-октомври 2023 година загиналите са 204 човека, с петима повече спрямо същия период на 2022 година когато загиналите са 199 човека. И изведнъж ноември и декември 2023 година жертвите намаляват с повече от 30% /виж таблица 2/ спрямо същия период на 2022 година. Ако този темп на намаление се запази през първите шест месеца на 2024 година, то България ще стане първенец в ЕС по намаляване на жертвите от ПТП.

Експертите на Института за пътна безопасност са констатирали подобни аномалии през 2020 година (КОВИД ограничения) и през 2018 и 2021 година след тежките катастрофи на АМ „Струма“ и край гр. Своге, когато в една катастрофа загиват десетки хора. През месеците ноември и декември 2022 и 2023 година няма данни за подобни случаи.

Това налага извода за допуснати грешки при отчитането на загиналите и тежко ранените при ПТП. Статистическите победи, с които се цели отнемане на обществено напрежение, ще задълбочат кризите при управление на риска от ПТП.

ЕКИП НА ИПБ

Приложение 1

Години

ТПТП

Зaгинали

Ранени

2021

6080

561

7609

2022

6609

531

8422

2023

6979

521

9090

Приложение 2

Месец и година ТПТП Загинали Ранени
Юли 2021 679 60 834
Юли 2022 700 63 899
Юли 2023 741 52 980
Август 2021 690 53 864
Август 2022 686 54 945
Август 2023 759 57 975
Септември 2021 570 41 765
Септември 2022 595 42 753
Септември 2023 658 46 845
Октомври 2021 571 53 733
Октомври 2022 629 40 821
Октомври 2023 642 49 818
Ноември 2021 461 100 563
Ноември 2022 588 53 753
Ноември 2023 566 36 718
Декември 2021 544 38 663
Декември 2022 495 44 636
Декември 2023 556 32 718

*не са включени допълнително загиналите през месец декември.

Становище във връзка с проекти за нова учебна документация за обучение на кандидат шофьорите

Становище

на

Института за пътна безопасност

 

Във връзка с проекти за нова учебна документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и с провеждането на консултации с представители на заинтересованите страни

След преглед на предоставените предложения и анализ на тяхното съдържание, експертите от ИПБ могат да споделят следното:

1.      Изключително погрешен подход към важен и сериозен проблем като качеството на новите водачи, които получават право да управляват МПС. Посочените 16 точки са опит да се влияе на един процес по такъв начин, че да се създадат по изкуствен начин нови „пазарни“ ниши. Този подход на намеса в процесите на обучение за нас е абсолютно погрешен.

2.      Чрез предоставените ни предложения се прави опит, според нас, да се наложат и осигурят допълнителни, законово наложени, технически нововъведения или допълнителни възможности за увеличаване на работата на учебните центрове и заетите в тях.

3.      Създават се предпоставки и за нови експерти (вж. т.15) психолози?!?!? Те ще дават и личностни характеристики? Предполагаме, че след година ще се добави в закона, че трябва да се създаде и контролен орган на тези психолози и ще се създаде Изпълнителна или поне Държавна агенция на психолозите……

Заключения:

При разработването на всякакви стратегии, програми и нововъведения не трябва да се забравя функцията на държавата, обективизирана и изразена в чл.1 на „Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност“ – ЗОАРАКСД.

На тази база ИПБ смята, че по същество и по смисъл посочените точки тук са форма на ограничаване на стопанската дейност (в конкрeтния случай на центровете за обучение), като се създават предпоставки за допълнителното усложняване на техния процес, който освен това ще води и до допълнителни законово изискуеми разходи.

ИПБ счита, че държавата трябва да се концентрира в повишаване на изискванията по отношения на резултата, което се превежда към детайлно описание на елементите на изпитните процедури за получавaне на свидетелство за управление на МПС, а не да ограничаваме конкуренцията и свободата на стопанска инициатива.

Истинската конкуренция би следвало да дава възможност всеки обучителен център да провежда обучението както намери за добре, а по резултатите им да бъде оценявано от техните потенциални потребители.

В тази връзка модерните напоследък термини като „Стандарт“, в дадения случай, са излишно утежняване. Модерните напоследък „Електронизация“ навсякъде и във всичко, и на всяка цена не са панацея и не биха могли да заместят инициативността и ще ограничат съзидателните качества на всеки един индивид.

Призоваваме в годините на популяризация на изкуствения интелект, да не забравяме, че той е плод и помощник на ЕСТЕСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ и не би могъл да го замести!!!


ЕКИП НА ИНСТИТУТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

Становище на ИПБ относно зелената мигаща светлина

ДО

Г-Н ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ

КМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Становище

НА

ИНСТИТУТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

УВАЖАЕМИ Г-Н ТЕРЗИЕВ,

Анализ на Института за пътна безопасност показва, че след премахването на мигащия зелен светофар в гр. София пътно транспортния травматизъм се увеличил с около 15%. Към този момент няма утвърдена методология, чрез която да се установи обективно до каква степен премахването на мигащата зелена светлина е повлияла на увеличението на ПТП в гр. София.

Предлагаме Ви незабавно да свикате Консултативен съвет по безопасността на движението като поканите и Държавната агенция по „Безопасност на движението по пътищата“. След направено проучване от експертите на Института за пътна безопасност считаме, че зелената мигаща светлина дава повече информация на водачите, управляващи МПС и по този начин могат да управляват риска от настъпване на ПТП по-ефективно. След премахването на зелената мигаща светлина в ИПБ постъпиха множество сигнали от граждани за връщането й.

Действията, които е необходимо да предприемете, са следните:

  • Свикване на Консултативен съвет по безопасност на движението;

  • Възлагане на ДАБДП да изготви методология за влиянието на мигащата зелена светлина;

  • Пускане експериментално за срок от 6 месеца на зелената мигаща светлина;

  • ДАБДП подготвя законодателни промени за регламентиране на зелената мигаща светлина след извършен анализ.

гр. София С уважение:

15.11.2023 г. Председател на УС: –P-


/Д-р. инж. Богдан Милчев/

Предизборен дебат на тема “Транспорт” в София

Институтът за пътна безопасност организира безпрецедентен дебат на тема „Транспорт“ между четиримата основни претенденти за кмет на град София.
На Васил Терзиев, Антон Хекимян, Ваня Григорова и Деян Николов няма да бъдат задавани „удобни“ въпроси от „удобни“ журналисти.
На 18.10.2023 г. ще разберем визията на кандидатите за кмет на столицата за развитие на безопасен, сигурен и модерен транспорт в град София и готовността им да приложат в управлението на най-големия български  град изготвената от ИПБ иновативна програма „Мисия нула“.
Очакваме вашите въпроси по темата и потвърждението ви за участие в дебата в срок до 13.10.2023 г. на e-mail:  ptp2017.bg@gmail.com

Анализ на Института за пътна безопасност относно наличието на съществени дефицити при взимането на управленски решения при доставянето на безопасна транспортна система

Анализ на Института за пътна безопасност показва, че в периода 2020 г. – 06.2023 година са загинали общо 7 души при тежки ПТП поради основно нарушение управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техни аналози. От данни в таблица № 1 се вижда, че от 2020 година до днес няма констатирано увеличение на тежките ПТП със загинали вследствие на употребата на наркотици. Всяка година загиват по двама души. Общо загиналите от тежки ПТП в изследвания период са 1836 души /таблица №3/ или загиналите в произшествия, при които са участвали водачи употребили наркотици, са 0,4% от всички загинали. При тежки ПТП поради основно нарушение управление на МПС след употреба алкохол са загинали общо 17 души за три години и половина или средно по 5 души годишно загиват при този вид произшествия. Това прави 0,9% от всички загинали при ПТП.

В периода 2020 г. – 06.2023 година са загинали 330 пешеходци (вж. таблица №2). Това представлява 18% от всички загинали в изследвания период или средно по 94 души загиват годишно като пешеходци. Относителната тежест на загиналите пешеходци е повече от 17 пъти спрямо загиналите след употреба на алкохол и наркотици.

През последните няколко месеца станахме свидетели на избирателно и некоректно представяне на информацията, касаеща пътнотранспортния травматизъм. Видно от предоставените ни данни от МВР през последните 3 години и половина не се констатира увеличение при тежките ПТП с участието на водачи употребили алкохол и наркотици. Относителната тежест към всички загинали от ПТП е най-малка спрямо всички останали причини за настъпване на тежки произшествия със загинали. Липсата на коректни данни, въз основа на които да се изготви безпристрастен анализ, е основната причина няколко депутати и представители на българското правителство да създадат фалшива реалност за състоянието на пътнотранспортния травматизъм. Погрешно се измества фокусът от неефективното управление на риска от ПТП към поведението на водачите на МПС. Поради незнание или други причини се предприемат законодателни промени, без да са посочени ефектите от тях и как ще въздействат върху цялостното състояние на безопасността на движението в България. Правителството на Николай Денков е поредното правителство, което отказва да извърши структурни и организационни промени в системата за управление на пътната безопасност.

Анализ на Института за пътна безопасност показва наличието на съществени дефицити при взимането на управленски решения при доставянето на безопасна транспортна система. Все още не е приета методология за оценка на риска от настъпване на ПТП, въз основа на която да се предприемат промени, включително и законодателни. По този начин отделни политици се упражняват върху ЗДвП и НК, като в конкретния случай просто го изнасилват.

Експертите на ИПБ предупреждават министър-председателя, че предприетите мерки няма да въздействат върху общия пътнотранспортен травматизъм нито в краткосрочен, нито дългосрочен период.

*Статистическите данни са предоставени от МВР и се намират в годишните им отчети.

Таблица 1

Години

2020

2021

2022

06.2023

Загинали ПТП алкохол

4

3

7

3

Загинали ПТП наркотици

2

2

2

1

Общо загинали опиати

6

5

9

4

Таблица 2

Години 2020 2021 2022 06.2023
Загинали пешеходци 94 94 94 46
Загинали деца 22 48 29 18

Таблица 3

Години 2020 2021 2022 06.2023
Загинал ПТП 463 561 531 281

ЕКИП НА ИПБ

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО СЛУЖЕБНИЯ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ

Г-Н ЯНЕВ, ОЩЕ КОЛКО ДУШИ ТРЯБВА ДА ЗАГИНАТ, ЗА ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ МЕРКИ?

 

Експертите на Института за пътна безопасност Ви уведомяваха през последните 4 месеца с множество сигнали и доклади за трагичното състояние на транспортната система. Предлагахме ви конкретни решения, настоявахме за експертни срещи между държавните институции и независимите експерти от Института за пътна безопасност. До този момент реакция от ваша страна няма.

Напомняме Ви, че вие носите политическата и човешката отговорност за състоянието на пътната безопасност в България.  От началото на месец май поддръжката по магистралите и първокласните пътища е преустановена, констатирани са стотици дефицити на безопасност, а реакция от ваша страна отново няма. Опитите на вас и на вашите министри да прехвърлят отговорността на предишното правителство, което замиташе проблемите на пътната безопасност и симулираше дейности, ви превръща в същите ИМИТАТОРИ. Пожарникарските ви реакции, само след протестни действия, водят до настъпването на още по-голям транспортен хаос (случая Айтос).

Решаването на проблемите на пътната безопасност изисква почтеност, прозрачност и професионализъм. Ако Вие наистина искате да решите тези проблеми, ще позволите експертите, а не интересите, да управляват пътната безопасност.

Експертите на Института за пътна безопасност Ви канят на публична среща, на която да ви предоставят решенията на замитаните с десетки години проблеми.

 

ЕКИП НА ИНСТИТУТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

Сигнал за нерегламентирана пътна връзка на АМ “Хемус”

В Института за пътна безопасност е постъпил сигнал на жителите от гр. Ботевград за нерегламентирана пътна връзка на бензиностанция AVIA на АМ “Хемус” 45 КМ. Проверка на експертите на Института за пътна безопасност констатира, че пътната връзка, която води към вилна зона “Зелин”, общ. Ботевград е нерегламентирана, монтирани са пътни знаци също в нарушение на законовите разпоредби. По този начин използването на тази нереглемантирана пътна връзка създава конфликтни ситуации, както между водачите на МПС, така и за нормалната експлоатация на бензиностанцията.

Сезирани са всички отговорни институции, но до този момент реакция няма.

Предоставяме Ви прикачен сигнала от инициативния комитет на вилна зона Зелин.

ОФИЦИАЛЕН СИГНАЛ – НЕЗАКОННА ПЪТНА ВРЪЗКА АВИА