“Столична община затвори моста над Околовръстния път” Становище на Института за пътна безопасност

“Подобно нещо не е особено опасно,……” изразява мнение виден “инженер”, социален педагог, психолог, експерт по пътна безопасност и т.н., без да носи никаква отговорност за мнението си и сигурността на столичани. Въпросът е само и единствено инженерен. Становищата на утвърдени професионалисти са приети и Столична община разполага с анализ на риска и ние имаме пълна яснота за опасността под и над съоръжението.
Разбираме напълно неудобствата. Ние също живеем в този град. Но истината, е че този проблем е възникнал далеч преди последните избори. Така че и далеч преди последните избори трябваше да бъдат извършени ремонтните дейности. Интересно, е че тази група лобисти не е имала възражения за извършения от общината ремонт през 2018 г. Тази група от самозвани експерти можеше да прояви интерес овреме и да сигнализира и изиска ремонтни дейности. Вместо сега да минаваме в режим на аварийни дейности и поради подкопаната основа на моста.

Институтът за пътна безопасност настоява Столична община да се противопостави на всички спекулации със сигурността на гражданите на град София.