Становище относно разпореждане от ОПП-СДВР

СТАНОВИЩЕ

На Института за пътна безопасност

 

Експертите на Института за пътна безопасност считат, че издаденото разпореждане от ОПП-СДВР за преустановяване на движението на велосипедисти по бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Витоша“ и бул. „Фр. Нансен“, както и да се обезопасят с плътна ограда зоните на строително-монтажни работи /СМР/ е закъсняло с два месеца. Към днешна дата СМР не се извършват. Учудваща е липсата на разпоредителни действия от ОПП-СДВР още в момента на започване на дейности /началото на май месец/ по въвеждане на нова организация на движението при положение, че същата не е съгласувана според тях. В разпореждането на ОПП-СДВР не са посочени нито един конкретен дефицит на безопасност при сега действащата организация на движението. Загрижеността за безопасни условия на труд щеше да е похвална ако това беше системен подход от страна на МВР. Институтът за пътна безопасност многократно е сигнализирал за липсващи знаци, неправилна или липсваща маркировка, повредени или липсващи обезопасителни пътни системи., но реакция  не е последвала. В момента по републиканската пътна мрежа се извършват множество СМР, без същите да са обезопасени с плътна ограда.

В разпореждането на ОПП-СДВР в т. 5 се разпорежда да се проектират нови режими на светофарните уредби. Това е в противоречие на определението на ВАС да се преустановят всички дейности по въвеждане на новата организация на движението.

В същото време СО все още не е възложила инспекция за безопасност на движението по бул. „Патриарх Евтимий“ , бул. „Витоша“ и бул. „Фр. Нансен“ на сега действащата организация на движението. След като ВАС спря довършването на новата организация на движението.

Закъснялото разпореждането на ОПП-СДВР няма да допринесе по никакъв начин за повишаване на безопасността на движението, но пък ще създаде институционално противопоставяне, с което ще се наруши взаимодействието между стопанина на пътя и контролния орган. Последствията от това ще продължат с години. Министри и кметове идват и си отиват, но институциите остават да служат на хората.

Институтът за пътна безопасност счита, че са допуснати множество грешки от страна на СО и ОПП-СДВР при въвеждането на новата организация на движението от които страдат всички граждани на столицата.

Предлагаме диалога и професионалното начало да се възстановят между СО и МВР и да спрат да използват медиите за внушаване на фалшива загриженост за безопасността.

Оставаме на разположение с нашите експерти да посредничим професионалния диалог да бъде възстановен.

Екип на ИПБ

Сигнално писмо тунели АМ “Люлин”

 По време на инспекцията на Института за пътна безопасност от  13.06.20224г. на тунелите „Мало Бучино“, „Люлин“ и „Големо Бучино“ по трасето на АМ „Люлин“ се установиха сериозни дефицити на безопасност.

•             липсва осветление и в трите тунела;

•             монтираните ОСП /мантинели/ са повредени в следствие на ПТП на 8 места, но АПИ не са предприели действия за обезопасяване на опасните места;

•             след ремонтните дейности по асфалтовото покритие не е положена маркировка.

•             не е почистена тревната растителност, като на места навлиза върху пътното платно и ограничава видимостта по посоката на пътя.

Считаме, че е налице много висок риск от настъпване на тежко ПТП. Настояваме отговорните служители от АПИ да предприемат незабавно действия по обезопасяване на АМ „Люлин“ в отсечката от гр. София до гр. Перник и да бъде предоставена методологията за анализ на риска, която се изисква съгласно 2004/96/EC.

Проблемите, които сме установили, са хронични и ние многократно сме ги посочвали както на Стопанина на пътя, така и на ДАБДП. Съгласно съвременните разбирания тунелите се класифицират като средно дълги и в съответствие с чл.13 на Директива 2004/96/EC трябва да бъде извършен анализ на риска. Тъй като проблемите са налични за поредна година и след като бе многократно обявена „Война на войната по пътищата“ ИПБ изисква методология, съгласно която е взето решението да не се прави нищо по тези съоръжения представляващи национален интерес.

ИПБ

“Столична община затвори моста над Околовръстния път” Становище на Института за пътна безопасност

“Подобно нещо не е особено опасно,……” изразява мнение виден “инженер”, социален педагог, психолог, експерт по пътна безопасност и т.н., без да носи никаква отговорност за мнението си и сигурността на столичани. Въпросът е само и единствено инженерен. Становищата на утвърдени професионалисти са приети и Столична община разполага с анализ на риска и ние имаме пълна яснота за опасността под и над съоръжението.
Разбираме напълно неудобствата. Ние също живеем в този град. Но истината, е че този проблем е възникнал далеч преди последните избори. Така че и далеч преди последните избори трябваше да бъдат извършени ремонтните дейности. Интересно, е че тази група лобисти не е имала възражения за извършения от общината ремонт през 2018 г. Тази група от самозвани експерти можеше да прояви интерес овреме и да сигнализира и изиска ремонтни дейности. Вместо сега да минаваме в режим на аварийни дейности и поради подкопаната основа на моста.

Институтът за пътна безопасност настоява Столична община да се противопостави на всички спекулации със сигурността на гражданите на град София.