Становище относно разпореждане от ОПП-СДВР

СТАНОВИЩЕ

На Института за пътна безопасност

 

Експертите на Института за пътна безопасност считат, че издаденото разпореждане от ОПП-СДВР за преустановяване на движението на велосипедисти по бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Витоша“ и бул. „Фр. Нансен“, както и да се обезопасят с плътна ограда зоните на строително-монтажни работи /СМР/ е закъсняло с два месеца. Към днешна дата СМР не се извършват. Учудваща е липсата на разпоредителни действия от ОПП-СДВР още в момента на започване на дейности /началото на май месец/ по въвеждане на нова организация на движението при положение, че същата не е съгласувана според тях. В разпореждането на ОПП-СДВР не са посочени нито един конкретен дефицит на безопасност при сега действащата организация на движението. Загрижеността за безопасни условия на труд щеше да е похвална ако това беше системен подход от страна на МВР. Институтът за пътна безопасност многократно е сигнализирал за липсващи знаци, неправилна или липсваща маркировка, повредени или липсващи обезопасителни пътни системи., но реакция  не е последвала. В момента по републиканската пътна мрежа се извършват множество СМР, без същите да са обезопасени с плътна ограда.

В разпореждането на ОПП-СДВР в т. 5 се разпорежда да се проектират нови режими на светофарните уредби. Това е в противоречие на определението на ВАС да се преустановят всички дейности по въвеждане на новата организация на движението.

В същото време СО все още не е възложила инспекция за безопасност на движението по бул. „Патриарх Евтимий“ , бул. „Витоша“ и бул. „Фр. Нансен“ на сега действащата организация на движението. След като ВАС спря довършването на новата организация на движението.

Закъснялото разпореждането на ОПП-СДВР няма да допринесе по никакъв начин за повишаване на безопасността на движението, но пък ще създаде институционално противопоставяне, с което ще се наруши взаимодействието между стопанина на пътя и контролния орган. Последствията от това ще продължат с години. Министри и кметове идват и си отиват, но институциите остават да служат на хората.

Институтът за пътна безопасност счита, че са допуснати множество грешки от страна на СО и ОПП-СДВР при въвеждането на новата организация на движението от които страдат всички граждани на столицата.

Предлагаме диалога и професионалното начало да се възстановят между СО и МВР и да спрат да използват медиите за внушаване на фалшива загриженост за безопасността.

Оставаме на разположение с нашите експерти да посредничим професионалния диалог да бъде възстановен.

Екип на ИПБ