Становище относно организация на движение по бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Витоша“ и бул. „Фр. Нансен“

Институтът за пътна безопасност е възложил на мултидисциплинарен екип от одитори по пътна безопасност, проектанти и пътни инженери да извърши инспекция/одит за дефицити за безопасност на изградената организация на движение по бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Витоша“ и бул. „Фр. Нансен“. Инспекцията ще започне на 13.05.2024 г. /понеделник/ в 14.00 часа от бул. „Витоша“.

Две седмици откакто е пусната нова организация на движението през медиите отговорни институции се обвиняват. В същото време така наречените експерти правят субективни заключения, обслужващи политически двата лагера. Свидетели сме как министърът на вътрешните работи през медиите не одобрява организацията на движение в района. В същото време кметът на гр. София ни съобщава, че представител на МВР е подписал проекта за нова организация на движението. Днес от ефира на БНТ началникът на столичната Пътна полиция ни съобщи, че проектът е подписан от негов служител в комисията по организация на движението в СО, но процедурата изискало още веднъж да се съгласува със същия служител. В същото време чл.165 ал.1 т.3 от ЗДП задължава пътна полиция да следи за състоянието на пътя и пътните принадлежности и издават писмени предупреждения, сигнални писма или разпореждания до собствениците или до администрацията, управляваща пътя, и до фирмата, поддържаща пътния участък, за отстраняване на установени неизправности по тях.

Проверка на Института за пътна  показва, че към този момент такова разпореждане, сигнално писмо за констатирани нередности по съществуващата нова организация на движението, не е издавано от МВР. Това показва, че няма дефицити на безопасност при така създадената организация на движение или Пътна полиция не може да открие такива. В същото време от телевизионния екран така наречените “експерти” пропагандират за чудовищни несъответствия и незаконосъобразни действия. За да се преустанови с спекулациите и страховете на гражданите на София, Института за пътна безопасност започва инспекция на съществуващата организация на движението.

 

 

Екип на ИПБ