Анализ катастрофа с НСО

Експерти на Института за пътна безопасност изследваха пътната обстановка на мястото на катастрофата с автомобил на НСО чрез Гугъл Мапс.

🎯Според предварителните данни и снимки катастрофата се е случила на входа на Варна откъм Аксаково, там където ул. “Добруджа” се пресича с път 29, непосредствено до Автомивка “Трафик”. По снимките ясно се различават същите табели и указателни знаци.

От страната на ул.”Добруджа” действително има знак стоп, който задължително трябва да се спази от водачите, поради големия трафик по другия път, който няма разделителна линия.
Път 29 на това място представлява десен завой (ако следваме посоката на движение на колата на НСО) със сравнително голям диаметър около 400-600 м. Независимо от това обаче, завоят е доста остър, толкова, че при движението на колите към Варна, първата възможност на водачите да видят спряла кола на знака стоп (както и самите водач да имат пряка видимост един към друг) е на около 140 м от кръстовището (вижте лилавите стрелки на илюстрацията). Там има буйна растителност, табели и крив път.
🎯При пътни произшествия, както и проектирането на пътища и автомобили се следват законите на физиката, и там има формули за измерване на спирачен път, сцепление на пътя и пр.  Една от тях, за спирачния път, може да се изведе с формулата S=V*V/(2fg) в метри, където:

S – спирачен път (м)
V – скорост на движение (в м/сек)
f – коефициент на сцепление
g – земното притегляне, равно на 9,81 м/сек

🎯Понеже скоростта е на втора степен, спирачният път не е пропорционален на нея. При 2 пъти по-голяма скорост, спирачния път е 4 пъти по-голям.  И по тази формула, и да приемем, че имаме сух асфалт, спирачния път при 60 км/ч e 15-18 е 15-18 метра, но при 120 км/ч е над 60-65, и то при сух асфалт и идеални гуми и спирачки. Като добавим и времето за реакция на шофьора, когато види някой на пътя, което е 1-2 сек, и се оказва, че разстоянието от 130 м може да е достатъчно да се спре , ако се кара с 60 км/ч, но ще е крайно недостъпно при скорост над 100. При мокра настилка например спирачния път може да стигне и 200 м..

🚔Към факторите тук добавяме и следните неща

1. Освен че завоят е десен и не осигурява добра видимост , там има и няколко големи табели и дървета (вж. снимките), които допълнително затрудняват видимостта между двамата водачи.  Т.е. ако при оптимални условия от максимална видимост между двамата водачи от 137-140 м, тук нещата са допълнително усложнени и е възможно пострадалият водач да е спрял на знак стоп, да е изчакал, и когато е тръгнал, да не е видял изобщо друга кола отляво.

2. За 2-4 секунди колкото ще отнеме на един автомобил от спряло положение да навлезе в платното, една кола с 60 км/ч би изминала 50 на метра, но една кола движеща се над 110-120 – би изминала над 100м., т.е. практически е почти невъзможно да се спре и да се избегне катастрофа.

🎯Именно затова там, трябва да има ограничение от 50-60 км/ч , защото дори всеки един шофьор по ул. “Добруджа” да спира на знака Стоп, то ако друг автомобил се движи с над 90 км/ч – вероятността твърде късно  да види навлизащ в платното откъм път 29  е много голяма.

🎯Компетентните органи ще трябва да изяснят детайлите, кой е спрял, кой с колко е карал, дали тези табели допълнително са попречили на видимостта и пр.  Това изследване е само за да предупреди други шофьори, че дори спирането на знак Стоп, не винаги е гаранция за безопасност. Няма никакво значение дали някой бил с пусната лампа или не – при остър завой и малка видимост, винаги се рискува някой отнякъде да изскочи в последния момент.

🎯Според всички анализи, от вида на смачканите автомобили става ясно, че скоростта е била голяма. Ако това е така, за къде точно са бързали Кирил Петков и компания, и защо не са попречили на шофьора да кара неразумно бързо?

🚔Знаете ли, че в Щатите и други западни страни има закони, които наказват дори пътниците, ако са съучастници и подбуждали шофьора да кара пиян или бързо ( Encouraging Speeding ).
Екип на ИПБ

АНАЛИЗ НА ИНСТИТУТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ ОТНОСНО НАМАЛЯНЕТО НА ЖЕРТВИТЕ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА

Анализ на Института за пътна безопасност показва, че от началото на годината до 10 май жертвите от ПТП са намалели с 27% или 42 души по-малко са загиналите спрямо същия период на 2023 г. (таб.1). При преглед на статистическата информация за периода 2010 г. – 2024 г. (таб. 3) се констатира, че такива големи намаления на жертвите от ПТП са се случвали през 2012 г. и 2020 г. съответно с 23% и 28% (таб. 2). Всеки път след драстичното намаляване на жертвите се констатира висок ръст на пътнотранспортния травматизъм. За това е необходимо да се извърши задълбочен анализ на причините, водещи до тези катаклизми, определящи транспортната система на България като нестабилна, с висок риск от настъпване на тежки ПТП.

Пътнотранспортният травматизъм се влияе от степента на безопасност на пътищата и автомобилите, както и от поведението на участниците в движението. Има и друг фактор, определящ риска от настъпване на ПТП – брой пътувания за единица време. Безусловно пътищата и автомобилите стават по-безопасни, но това са еволюционни процеси развиващи се С десетки години, което изключва този фактор от тези, които са довели до за намаляване на жертвите от ПТП за кратък период. В друго свое изследване Институтът за пътна безопасност констатира, че за последните три години (2022-2023 г.) пътищата в България са станали по-опасни поради липса на поддръжка, високи нива на корупция и политическата нестабилност. Драстично намаляване на броя пътувания са констатирани през 2020 г., като през първите пет месеца намалението достига до 70%. В същия период не са предприети законодателни или други действия за промяна на поведението на участниците в движението. Обосновано можем да заключим, че през 2020 г. високият спад на жертвите се дължи на същественото намаление на брой пътувания.

През 2012 г. е констатиран спад на жертвите спрямо 2010 г. с 23%. В този период са извършени „революционни“ законодателни промени: започва издаването на електроните фишове; за пръв път в България започва използването на камери за скорост. В този период родители загубили своите деца при ПТП създават фондация „Безопасни улици от Валя“, чрез която упражняват обществен натиск върху отговорните институции. Участниците в движението се респектират от нововъведения контрол на движението, активното публично говорене по темата, както и от повишения размер на глобите и променят поведението си като започват да се съобразяват с ограниченията на скоростта. Две години по-късно обаче се констатира, че законодателните промени не са ефективни, а административният процес често се шиканира. През 2015 г. се установява ръст на загиналите от ПТП с 17% и те достигат до 708 души.

Какво се случи през 2023 г., за да констатираме отново рекорден спад на жертвите от ПТП?

Като и през 2012 г. са приети „революционни“ законодателни промени: конфискация на МПС; уведомяване/връчване на електронни фишове и наказателни постановления чрез SMS по мобилен телефон. От началото на годината са уведомени около 600 000 водачи на МПС за извършените от тях нарушения. Това нововъведение отново е въздействало основно върху нарушителите на скоростния режим по пътищата. Общественият натиск, също като през 2012 г., е изключително висок.

Експертите на Института за пътна безопасност намират, че ситуацията от 2012 г. се повторя и е въпрос на време да се намерят вратички за заобикаляне и неспазване на закона. Народното събрание не се вслуша в становищата на различни НПО и юристи, че извършените промени в дългосрочен план ще претърпят провал. Прогнозираме, че без коригиращи действия от страна на Министерския съвет и отговорните институции отново предстои драстично увеличаване на жертвите от ПТП, което се надяваме да не бъде допуснато.

Години ТПТП Загинали Ранени
10.05.2021 1580 110 1973
10.05.2022 1780 152 2242
10.05.2023 1970 157 2585
10.05.2024 2138 115 2651
10.05.2023/ 2024 +8% -27% +3%

Табл. 1

Години ТПТП Загинали Ранени
10.05.2019 1863 153 2363
10.05.2020 1501 118 1879
10.05.2019/2020 -20% -23% -21%

 

Табл. 2

Години Загинали
2010 775
2011 657
2012 601
2013 601
2014 660
2015 708
2016 708
2017 682
2018 611
2019 628
2020 463
2021 561
2022 531
2023 525

Табл. 3

ЕКИП НА ИПБ

Становище относно организация на движение по бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Витоша“ и бул. „Фр. Нансен“

Институтът за пътна безопасност е възложил на мултидисциплинарен екип от одитори по пътна безопасност, проектанти и пътни инженери да извърши инспекция/одит за дефицити за безопасност на изградената организация на движение по бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Витоша“ и бул. „Фр. Нансен“. Инспекцията ще започне на 13.05.2024 г. /понеделник/ в 14.00 часа от бул. „Витоша“.

Две седмици откакто е пусната нова организация на движението през медиите отговорни институции се обвиняват. В същото време така наречените експерти правят субективни заключения, обслужващи политически двата лагера. Свидетели сме как министърът на вътрешните работи през медиите не одобрява организацията на движение в района. В същото време кметът на гр. София ни съобщава, че представител на МВР е подписал проекта за нова организация на движението. Днес от ефира на БНТ началникът на столичната Пътна полиция ни съобщи, че проектът е подписан от негов служител в комисията по организация на движението в СО, но процедурата изискало още веднъж да се съгласува със същия служител. В същото време чл.165 ал.1 т.3 от ЗДП задължава пътна полиция да следи за състоянието на пътя и пътните принадлежности и издават писмени предупреждения, сигнални писма или разпореждания до собствениците или до администрацията, управляваща пътя, и до фирмата, поддържаща пътния участък, за отстраняване на установени неизправности по тях.

Проверка на Института за пътна  показва, че към този момент такова разпореждане, сигнално писмо за констатирани нередности по съществуващата нова организация на движението, не е издавано от МВР. Това показва, че няма дефицити на безопасност при така създадената организация на движение или Пътна полиция не може да открие такива. В същото време от телевизионния екран така наречените “експерти” пропагандират за чудовищни несъответствия и незаконосъобразни действия. За да се преустанови с спекулациите и страховете на гражданите на София, Института за пътна безопасност започва инспекция на съществуващата организация на движението.

 

 

Екип на ИПБ