2023


ПИСМО до председателите на парламентарно представените партии и коалиции

СИГНАЛ до Министъра на вътрешните работи Калин Стоянов

СТАНОВИЩЕ относно: Продължават ли шишканиите в МРРБ и АПИ, които водят до смърт на пътя?

СТАНОВИЩЕ до г-н Николай Денков относно изготвената от Института по пътна безопасност “Пътна карта”

СИГНАЛ до Министъра на регионалното развитие и благоустройство Андрей Цеков

СТАНОВИЩЕ инхаус процедура

СИГНАЛ до Министъра на вътрешните работи Калин Стоянов

СИГНАЛ до политическите партии в 49-тото НС относно проблемни обществени поръчки

СТАНОВИЩЕ относно извършени обществени поръчки

СТАНОВИЩЕ относно компенсаторната такса за леките автомобили

ЗАЯВЛЕНИЕ по ЗДОИ

СТАНОВИЩЕ относно пътните експерти-лобисти

СИГНАЛ до медиите относно прикриване на корупционни практики от АПИ

СТАНОВИЩЕ на ИПБ относно законопроект искан от Общините

На вниманието на министър Шишков /УВЕДОМЛЕНИЕ/

ИПБ установи уникални практики от Министър Караджов

СИГНАЛ до служебния министър на вътр. работи Демерджиев

СИГНАЛ до главният прокурор на Република България

Укрива ли информация председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“

ПИСМО до президента Радев

ПОКАНА отразяване на събрание за стартиране на Национална гражданска инициатива (НГИ) „МИСИЯ БЕЗОПАСНИ ПЪТИЩА“.

СТАНОВИЩЕ относно поставените камери на ТОЛ-системата са върху незаконно изградено съоръжение на републикански път I-8

СТАНОВИЩЕ относно тол системата (Пролеша)

СТАНОВИЩЕ относно неправомерно наложените глоби за използването на републикански път I-8

ДОКЛАД на Института за пътна безопасност – МАГИСТРАЛИТЕ НА СМЪРТТА

2022


АНАЛИЗ на административно-наказателната дейност на МВР за периода януари 2019 г. – ноември 2022 г.

АНАЛИЗ на Институт за пътна безопасност

ПИСМО до министъра на регионалното развитие и благоустройството за липсата на маркировка на път I-1 (E79)

СТАНОВИЩЕ относно пътен възел „Водна палата“

Институтът за пътна безопасност организира среща с министъра на вътрешните работи г-н Демерджиев, министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Шишков и главния прокурор на Република България г-н Гешев (ВИДЕО)

СТАНОВИЩЕ относно проверките на МВР, пътнотранспортния травматизъм и предложения за ограничаване жервите от ПТП

Пътнотранспортен травматизъм в България януари – август 2020, 2021, 2022 г.

ДОКЛАД от проверка на пътен тунел „Железница“ и съоръженията към него

ПИСМО до министъра на регионалното развитие и благоустройство относно състоянието на АМ “Струма”

СТАНОВИЩЕ относно ТОЛ- системата и нейното управление 2.0

СТАНОВИЩЕ относно предложени промени в ЗДвП от МВРОтворено писмо до лидера на ПП „ИТН“ г-н Станислав Трифонов

СТАНОВИЩЕ относно ремонта и поддръжката на републиканската пътна мрежа

СТАНОВИЩЕ относно административно-наказателна отговорност по Закон за пътищата за ТОЛ системата

ОТВОРЕНО ПИСМО до Министър-председателя г-н Петков относно увеличаване на жертвите от ПТП през последните два месеца

ПИСМО до министъра на регионалното развитие и благоустройство относно постъпили множество сигнали за рискови участъци от републиканската пътна мрежа.

СТАНОВИЩЕ относно незабавно възлагане на ремонт на прохода “Витиня”

ПИСМО до министъра на регионалното развитие и благоустройство относно извършен одит на път II-86 от км 7+000 до км 14+100 (обходен път на гр. Пловдив) ЕТАП- първоначална експлоатация след ремонт

СТАНОВИЩЕ относно инхаус договорите и отказа на правителството да реши този проблем

СТАНОВИЩЕ относно определяне участъците за ремонт на пътищата през 2022 г. и разпределение на средствата за ремонт. Как е направено това?

СТАНОВИЩЕ относно инхаус договорите и отказа на правителството да реши този проблем

ПИСМО до министъра на регионалното развитие и благоустройството на Република България г-н Гроздан Караджов във връзка с инцидента с поредна паднала скала на път II-82 София- Самоков на 12.01.2022 г.
ДОКЛАД- техническа сводка от Инж. Методий Стелиянов във връзка с оглед на второкласен републикански път София – Самоков и идентифициране на рискове

СТАНОВИЩЕ относно повишаване на обхвата и цените на тол системата

СТАНОВИЩЕ достоверността на часовите ставки за предоставяне на услугите на Капш към Агенция “Пътна инфраструктура” по договор за “Проактивен мониторинг…….”

Сравнителен анализ на ИПБ за загиналите от ПТП

Сравнителен анализ за приходите и разходите на тол системата

СТАНОВИЩЕ относно ТОЛ- системата и нейното управление

СИГНАЛ до министъра на вътрешните работи за извършени плащания (инхаус) от “Автомагистрали” ЕАД към множество строителни фирми във връзка със строежа на автомагистрала „Хемус“

СТАНОВИЩЕ относно констатирани множество дефицити на пътна безопасност в град Айтос
ПИСМО до министъра на регионалното развитие и благоустройство относно поредната тежка катастрофа в Айтос
ДОКЛАД относно мерки за обезопасяване на входящото движение от път III-208 към гр. Айтос

2021


СТАНОВИЩЕ на ИПБ за отсечката на смъртта край с. Микре

СТАНОВИЩЕ относно изследване с индикатор „качество на пътищата“ в сравнителен международен план (2007-2019 г), базирано на данни от Световен икономически форум

СТАНОВИЩЕ относно обществени поръчки на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, пуснати седмици преди парламентарните избори, които будят сериозно недоумение

2020


СТАНОВИЩЕ относно инспекция на експерти от ИПБ във връзка с ремонта на 12-километровия участък на АМ „Тракия“ между п. в. „Белозем“ и п. в. „Оризово“

СТАНОВИЩЕ относно пореден инцидент с трамвай на територията на Столична община

2019


СТАНОВИЩЕ относно проведена среща на работна група  в МОН на 10.07.2019 г. и предложените за обсъждане промени в нормативната уредба касаещи обучението на водачи на МПС

СТАНОВИЩЕ относно проблемите свързани с въвеждането на ТОЛ системата в България

2018


СТАНОВИЩЕ относно проект на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища

СТАНОВИЩЕ относно състоянието на път II-16 София-Своге-Мездра

СТАНОВИЩЕ относно проект на Наредба за определяне на реда за взаимодействие по обем на информация, анализиране на пътнотранспортните проишествия с участието на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията.

СТАНОВИЩЕ относно доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата на Република България през периода 2011-2016 г и 2017 г. и одобряване на мерки за подобряване на безопасността на движението по пътищата в Република България, изготвени от ДОККПБДП

СТАНОВИЩЕ относно изменение и допълнение на Постановление № 220 на Министерския съвет от 2003 г. за определяне на състава и дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата (ДОККПБДП)

СТАНОВИЩЕ  относно поредната катастрофа с градски автобус

СТАНОВИЩЕ  относно възникнало ПТП на 23.05.2018 г. между ТИР и автобус на АМ Тракия

СТАНОВИЩЕ  относно проекта на нов Закон за движение по пътищата, проект на Закон за пътните превозни средства и проект на Закон за водачи на моторни превозни средства

ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно изучаването на правилата за движение в системата на образованието

2017


СТАНОВИЩЕ относно назначената проверка на пешеходните пътеки

СТАНОВИЩЕ по проект на нов Закон за движение по пътищата публикувани на 24.11.2017 г. на интернет-страницата на Министерството на вътрешните работи и на Портала за обществени консултации