Анализ на Института за пътна безопасност относно наличието на съществени дефицити при взимането на управленски решения при доставянето на безопасна транспортна система

Анализ на Института за пътна безопасност показва, че в периода 2020 г. – 06.2023 година са загинали общо 7 души при тежки ПТП поради основно нарушение управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техни аналози. От данни в таблица № 1 се вижда, че от 2020 година до днес няма констатирано увеличение на тежките ПТП със загинали вследствие на употребата на наркотици. Всяка година загиват по двама души. Общо загиналите от тежки ПТП в изследвания период са 1836 души /таблица №3/ или загиналите в произшествия, при които са участвали водачи употребили наркотици, са 0,4% от всички загинали. При тежки ПТП поради основно нарушение управление на МПС след употреба алкохол са загинали общо 17 души за три години и половина или средно по 5 души годишно загиват при този вид произшествия. Това прави 0,9% от всички загинали при ПТП.

В периода 2020 г. – 06.2023 година са загинали 330 пешеходци (вж. таблица №2). Това представлява 18% от всички загинали в изследвания период или средно по 94 души загиват годишно като пешеходци. Относителната тежест на загиналите пешеходци е повече от 17 пъти спрямо загиналите след употреба на алкохол и наркотици.

През последните няколко месеца станахме свидетели на избирателно и некоректно представяне на информацията, касаеща пътнотранспортния травматизъм. Видно от предоставените ни данни от МВР през последните 3 години и половина не се констатира увеличение при тежките ПТП с участието на водачи употребили алкохол и наркотици. Относителната тежест към всички загинали от ПТП е най-малка спрямо всички останали причини за настъпване на тежки произшествия със загинали. Липсата на коректни данни, въз основа на които да се изготви безпристрастен анализ, е основната причина няколко депутати и представители на българското правителство да създадат фалшива реалност за състоянието на пътнотранспортния травматизъм. Погрешно се измества фокусът от неефективното управление на риска от ПТП към поведението на водачите на МПС. Поради незнание или други причини се предприемат законодателни промени, без да са посочени ефектите от тях и как ще въздействат върху цялостното състояние на безопасността на движението в България. Правителството на Николай Денков е поредното правителство, което отказва да извърши структурни и организационни промени в системата за управление на пътната безопасност.

Анализ на Института за пътна безопасност показва наличието на съществени дефицити при взимането на управленски решения при доставянето на безопасна транспортна система. Все още не е приета методология за оценка на риска от настъпване на ПТП, въз основа на която да се предприемат промени, включително и законодателни. По този начин отделни политици се упражняват върху ЗДвП и НК, като в конкретния случай просто го изнасилват.

Експертите на ИПБ предупреждават министър-председателя, че предприетите мерки няма да въздействат върху общия пътнотранспортен травматизъм нито в краткосрочен, нито дългосрочен период.

*Статистическите данни са предоставени от МВР и се намират в годишните им отчети.

Таблица 1

Години

2020

2021

2022

06.2023

Загинали ПТП алкохол

4

3

7

3

Загинали ПТП наркотици

2

2

2

1

Общо загинали опиати

6

5

9

4

Таблица 2

Години 2020 2021 2022 06.2023
Загинали пешеходци 94 94 94 46
Загинали деца 22 48 29 18

Таблица 3

Години 2020 2021 2022 06.2023
Загинал ПТП 463 561 531 281

ЕКИП НА ИПБ