СТАНОВИЩЕ относно предложени промени в ЗДвП от МВР

Отворено писмо до лидера на ПП „ИТН“ г-н Станислав Трифонов

СТАНОВИЩЕ относно ремонта и поддръжката на републиканската пътна мрежа

СТАНОВИЩЕ относно административно-наказателна отговорност по Закон за пътищата за ТОЛ системата

ОТВОРЕНО ПИСМО до Министър-председателя г-н Петков относно увеличаване на жертвите от ПТП през последните два месеца

ПИСМО до министъра на регионалното развитие и благоустройство относно постъпили множество сигнали за рискови участъци от републиканската пътна мрежа.

ПИСМО до министъра на регионалното развитие и благоустройство относно извършен одит на път II-86 от км 7+000 до км 14+100 (обходен път на гр. Пловдив) ЕТАП- първоначална експлоатация след ремонт

СТАНОВИЩЕ относно инхаус договорите и отказа на правителството да реши този проблем

СТАНОВИЩЕ относно определяне участъците за ремонт на пътищата през 2022 г. и разпределение на средствата за ремонт. Как е направено това?

СТАНОВИЩЕ относно инхаус договорите и отказа на правителството да реши този проблем

ПИСМО до министъра на регионалното развитие и благоустройството на Република България г-н Гроздан Караджов във връзка с инцидента с поредна паднала скала на път II-82 София- Самоков на 12.01.2022 г.

ДОКЛАД- техническа сводка от Инж. Методий Стелиянов във връзка с оглед на второкласен републикански път София – Самоков и идентифициране на рискове

 

СТАНОВИЩЕ относно повишаване на обхвата и цените на ТОЛ- системата

СТАНОВИЩЕ относно достоверността на часовите ставки за предоставяне на услугите на Капш към Агенция “Пътна инфраструктура” по договор за “Проактивен мониторинг…….”

Сравнителен анализ за приходите и разходите на ТОЛ системата

СТАНОВИЩЕ относно ТОЛ- системата и нейното управление

СИГНАЛ до министъра на вътрешните работи за извършени плащания от “Автомагистрали” ЕАД към множество строителни фирми във връзка със строежа на автомагистрала „Хемус“
СТАНОВИЩЕ относно констатирани множество дефицити на пътна безопасност в град Айтос
ПИСМО до министъра на регионалното развитие и благоустройство относно поредната тежка катастрофа в Айтос
ДОКЛАД относно мерки за обезопасяване на входящото движение от път III-208 към гр. Айтос

 

BulgarianDutchEnglishFrenchItalianRussian