СТАНОВИЩЕ относно промени в кодекса за застраховането

СТАНОВИЩЕ относно предложенията за въвеждане на системата “Бонус – Малус” при задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите

СТАНОВИЩЕ относно проект на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища

СТАНОВИЩЕ относно състоянието на път II-16 София-Своге-Мездра

СТАНОВИЩЕ относно новите цени на Гражданска отговорност и противоречивите статистически данни

СТАНОВИЩЕ относно проект на Наредба за определяне на реда за взаимодействие по обем на информация, анализиране на пътнотранспортните проишествия с участието на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията.

СТАНОВИЩЕ относно доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата на Република България през периода 2011-2016 г и 2017 г. и одобряване на мерки за подобряване на безопасността на движението по пътищата в Република България, изготвени от ДОККПБДП

СТАНОВИЩЕ относно изменение и допълнение на Постановление № 220 на Министерския съвет от 2003 г. за определяне на състава и дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата (ДОККПБДП)

СТАНОВИЩЕ  относно поредната катастрофа с градски автобус

СТАНОВИЩЕ  относно възникнало ПТП на 23.05.2018 г. между ТИР и автобус на АМ Тракия

СТАНОВИЩЕ  относно проекта на нов Закон за движение по пътищата, проект на Закон за пътните превозни средства и проект на Закон за водачи на моторни превозни средства