Дискусионен форум „Изграждане на единна система за управление и намаляване на риска от ПТП“

ИНСТИТУТЪТ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

със съдействието на

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Ви канят да вземете участие в дискусионен форум

„Изграждане на единна система за управление и намаляване на риска от ПТП“

 

20 март 2024 г.

10:00 – 12:00

Интер Експо център, зала „Витоша“

 

            На форума ще бъдат представени добрите европейски практики за ефективно управление на ресурсите при изграждането на безопасна инфраструктура.

            Форумът ще събере на едно място представители на трите власти – законодателна, изпълнителна и съдебна, кметове на общини, неправителствени организации и експерти.

            Участниците във форума ще се запознаят с анализ на МВР за ефективността на контрола и неговото въздействие върху пътната безопасност, като и с аспекти от дейността на ДА „БДП“ и МТС.

            По време на форума ще бъдат обсъдени действията на различни институции с правомощия в областта на пътната безопасност с цел създаване на устойчива единна система за управление и намаляване на рисковете от ПТП.

 

Срок за регистрация за участие: 15 март 2024 г.

имейл: ptp2017.bg@gmail.com

тел: 0878777838