АНАЛИЗ НА ИНСТИТУТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ ЗА 2023 ГОДИНА

Анализ на Института за пътна безопасност показва, че през 2023 година загиналите от ПТП са 521* души. През 2022 година загиналите при ПТП са 531 души, докато през 2021 година те са 561 /виж таблица 1/.

От така представените данни бихме могли да заключим, че през последните три години жертвите от ПТП намаляват всяка година. В същото време рискът да катастрофираш тежко и да пострадаш се увеличава драстично, като ако през 2021 година тежко ранените в следствие от катастрофа са 7609 човека, то през 2023 година те нарастват до 9090 човека.

Възможно ли е тежките ПТП и ранените да нарастват драстично, а в същото време жертвите да намаляват?

В периода 2017-2021 година включително се наблюдава пропорционалност на загиналите и тежко ранените. С увеличаване на жертвите се увеличават и тежко ранените. При намаляване на жертвите и ранените намаляват. Този факт налага да се извърши задълбочен анализ на данните, които МВР публикува ежедневно на интернет страницата си за загинали и тежко ранени.

През юли месец 2023 година правителството обяви поредните мерки за намаляване на жертвите от ПТП, като до този момент се констатираше увеличение спрямо 2022 година. През първите шест месеца на 2023 година загиналите при ПТП са 225 души, докато през 2022 година те са 221. След приложените мерки от страна на българското правителство жертвите продължават да растат, като през месеците юли-октомври 2023 година загиналите са 204 човека, с петима повече спрямо същия период на 2022 година когато загиналите са 199 човека. И изведнъж ноември и декември 2023 година жертвите намаляват с повече от 30% /виж таблица 2/ спрямо същия период на 2022 година. Ако този темп на намаление се запази през първите шест месеца на 2024 година, то България ще стане първенец в ЕС по намаляване на жертвите от ПТП.

Експертите на Института за пътна безопасност са констатирали подобни аномалии през 2020 година (КОВИД ограничения) и през 2018 и 2021 година след тежките катастрофи на АМ „Струма“ и край гр. Своге, когато в една катастрофа загиват десетки хора. През месеците ноември и декември 2022 и 2023 година няма данни за подобни случаи.

Това налага извода за допуснати грешки при отчитането на загиналите и тежко ранените при ПТП. Статистическите победи, с които се цели отнемане на обществено напрежение, ще задълбочат кризите при управление на риска от ПТП.

ЕКИП НА ИПБ

Приложение 1

Години

ТПТП

Зaгинали

Ранени

2021

6080

561

7609

2022

6609

531

8422

2023

6979

521

9090

Приложение 2

Месец и година ТПТП Загинали Ранени
Юли 2021 679 60 834
Юли 2022 700 63 899
Юли 2023 741 52 980
Август 2021 690 53 864
Август 2022 686 54 945
Август 2023 759 57 975
Септември 2021 570 41 765
Септември 2022 595 42 753
Септември 2023 658 46 845
Октомври 2021 571 53 733
Октомври 2022 629 40 821
Октомври 2023 642 49 818
Ноември 2021 461 100 563
Ноември 2022 588 53 753
Ноември 2023 566 36 718
Декември 2021 544 38 663
Декември 2022 495 44 636
Декември 2023 556 32 718

*не са включени допълнително загиналите през месец декември.