ПОЗИЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ ОТНОСНО “ОЛИМПИК”

Институтът за пътна безопасност счита за осъдително поведението на българското правителство и неговият Премиер. За пореден път някой се опитва да присвои няколко милиона лева на гърба на хората. Фалитът на застрахователна компания „Олимпик“, навежда на съмнения  за умисъл от страна на  отговорните институции.

Инструментариумът, с който комисията разполага за постигане на целите си, е възможността за законодателна инициатива, предварителният контрол при допускане на участници на пазара чрез лицензионен режим, правото на контрол на дейността на вече допуснатите пазарни участници и най-накрая, правото да налага санкции при установяване на нарушения.“  Това са основните функции на Комисията за финансов надзор, но в момента тя е свела задълженията си до обслужване на  олигархичните структури в България. Близо 200000 българи, редовни платци, са готови да протестират за да спрат разпада на държавата и Премиерът отново влезе в ролята на „спасител” на нацията от екрана и ефира и щедро раздаде мъдри съвети, хората внимателно да си подбират застрахователите и обеща да разговаря с финансовия министър.

Не е нормално в държава-членка на ЕС институциите да не са в състояние да спазват конституционните си функции и да не работят  в интерес на обществото без изричната намеса на Бойко Борисов. Това състояние на държавния апарат навежда на логичния извод, че обслужва само интереса на Борисов и приближените му икономически кръгове.

Проблемът с пътната безопасност е проблем, който правителството и лично господин Борисов неглижира повече от една година. Упорито отказва да вземе отношение, може би защото живота на българските граждани не е съизмерим с авоарите и финансовите интереси на силните на деня. Хората могат да създават проблеми само, когато са живи. Всеки ден гинем, като мухи по пътищата и това дори спря да ни прави впечатление

Институтът за пътна безопасност няма да се умори да казва истината и да устоява необходимостта от нов модел за управлението на пътната безопасност, част от която е политиката за застраховане. Ние обаче прекрасно разбираме, че новия модел изисква и нов морал.

Настояваме да започне обширен експертен дебат, на тема как да управляваме пътната ни система. И този път по вашите действия, а не по вашите думи ще съдим на чия страна сте, драги Слуги на суверена .

 

ЕКИП НА ИНСТИТУТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ