ПОКАНА ЗА ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: “РЕШЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ”