ДО

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


Г-Н АНДРЕЙ ЦЕКОВ

През последните три месеца, Института за пътна безопасност отправи три искания по ЗДОИ, с които да ни бъде предоставена информация относно дейността на подчинената ви АПИ. И по трите искания получихме откази, като те бяха мотивирани, че исканата информация няма качеството си на обществена, бихме си извадили погрешно мнение защото не разбираме, но най-циничното беше в отговора от 11.08.2023 година, с който уж ни се предоставяше информация, но в същност такава нямаше.

На 15.08.2023 година сигнализирахме и.д. главен прокурор г-н Боби Сарафов, както и медиите за системното неспазване на законите от страна на ръководството на АПИ. На 16.08.2023 година след Вашата намеса, председателят на АПИ инж. Ясен Йорданов ни изпрати частична информация по последното искане за предстоящите ремонти на републиканската пътна мрежа за месец август, като изрично беше посочено, че към 16.08.2023 година АПИ още не знае какво ще ремонтира през септември!?

В справката за месец август са планирани да бъдат изхарчени 19,6 милиона лева основно за косене на трева, изсичане на храсти, попълване на банкети, почистване на настилка, укрепване на знаци и др. подобни дейности.

От горе изложеното става ясно, че в АПИ функционира организирана група, занимаваща се основно с възлагания на дейности по поддръжка на РПМ, отказваща да предоставя информация в реално време и по този начин съзнателно не допуска осъществяването на обществен контрол по разходването на публичните средства за ремонт и поддръжка на пътищата в България. Назначения от Вас преди три месеца нов УС на АПИ показва, че не е в състояние да се противопостави на действащата организирана група в агенцията и дори да иска не знае как.

Експертите на Института за пътна безопасност настояват незабавно да предприемете действия за отстраняване на УС и действащата организирана група, издаваща сертификати за неизвършени дейности, което представлява и една от действащите корупционни практики в АПИ.

Предоставяме Ви копия на отговорите на председателя на АПИ инж. Ясен Йорданов.

допълнение по ЗДОИ

писмо ЗДОИ 32 (1)

Решение ЗДОИ (1)

Справка_задания_м.август 2023 (1)

Решение ЗДОИ

гр. София С уважение:

24.08.2023 г. Председател на УС: –P-

/Д-р. инж. Богдан Милчев/