Загинали пешеходци в катастрофи по области
Графика1: Загинали пешеходци в катастрофи по области
Ранени пешеходци в катастрофи по области
графика 2: Ранени пешеходци в катастрофи по области