За периода  2011-2016 при ПТП са загинали 3934 и са били наранени 52244 граждани.

ЖЕРТВИ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ

 

1.1.         Деца до 18 години

Убити Ранени
171 6594

 

1.1.1.   Пострадали деца по възрастови групи (фиг.6)
Убити Ранени
До 6 години 34 1138
От 6 до 9 години 25 1382
От 10 до 14 години 36 2038
От 15 до 17 години 76 2036

 

1.1.2.   Пострадали деца като участници в движението (фиг.7)
Убити Ранени
Водачи 20 1084
Пътници 110 3065
Пешеходци 41 2445
 

1.1.2.1. Деца водачи
 

Децата до 14 годишна възраст основно стават жертва на пътнотранспортни произшествия като водачи на велосипеди – 4 загинали и 492 ранени.

Убити Ранени
До 6 г. 0 14
От 7 до 9 г. 2 152
От 10 до 14 г. 2 326
От 15 до 17 г. 1 144
 

Децата от 15 до 17 г. по-често стават жертва като водачи на моторни превозни средства

Убити Ранени
Лек автомобил 7 95
Мотоциклет 6 138
Мотопед 0 125
Велосипед 1 144
Три/четири к. 1 11
 

1.1.2.1.      Деца пътници

 

От пострадалите като пътници деца, 90% от всички загинали и 85% от ранените са пътували в леки автомобили.

Над 15годишна възраст нараства броя на пострадалите деца като пътници на други моторни превозни средства- мотоциклет – 1 убит и 66 ранени , т.автомобил – 33 ранени, автобус – 44 ранени и др.

1.1.2.2.      Деца пешеходци
 

Децата стават жертва на ПТП от най-ранна възраст

Убити Ранени
до 6 г. 13 457
от 7 до 9 г. 8 650
от 10 до 14 г. 11 874
от 15 до 17 г. 7 464

 

1.2.         Пострадали на възраст от 18 до 24 години
Убити Ранени
543 8756
 

Пострадали като участници в движението (фиг. 8)

Убити Ранени
Водачи 278 4118
Пътници 242 3773
Пешеходци 23 865

 

От загиналите 278  водачи от тази възрастова група , 218(78.4%)  са управлявали лек автомобил,  46(16.5%),  мотоциклет – 4, мотопед – 4 и други ППС – 4.

От загиналите 242 пътници, 227 (93%) са пътували в лек автомобил.

 

1.3.         Пострадали на възраст от 24 до 64 години
Убити Ранени
2378 29724
 

Пострадали като участници в движението (фиг. 9)

Убити Ранени
Водачи 1432 15426
Пътници 615 9256
Пешеходци 331 5042

 

1.4.         Пострадали на възраст над 64 години
Убити Ранени
789 7111
Пострадали като участници в движението (фиг. 10)
Убити Ранени
Водачи 260 1835
Пътници 124 1636
Пешеходци 405 3640

 

През периода 2011-2016г. броя на пострадалите водачи над 64г. почти се е удвоил и тази тенденция по всяка вероятност ще продължи в предвид общото застаряване на населението.

Година Убити Ранени
2011 36 230
2012 30 232
2013 36 301
2014 48 318
2015 49 362
2016 62 403

 

Основно увеличението е в резултат на по-големия брой пострадали водачи на леки автомобили и на велосипедистите.

  • Възрастови особености
    • Честотата на нараняване и смъртност по възраст на участниците в движението по показателя пострадали на 1млн. жители се различава съществено.
Убити / 1 млн. жители Ранени / 1 млн. жители
Възраст от 1 до 14 г. 16 789
От 15 до 24 г. 138 2684
От 25 до 64 г. 112 1362
Над 64 г. 100 897
Общ показател 99 1320
     
  • В зависимост от възрастта, пострадалите от пътнотранспортни произшествия различно понасят травмите.
Възраст от 1 до 14 г. 1 убит на 49 ранени
От 15 до 24 г. 1 убит на 20 ранени
От 25 до 64 г. 1 убит на 12 ранени
Над 64 г.      1 убит на   9 ранени
  1. Загинали и ранени по пол

2.1.         Мъже
Убити Ранени
3011 32013
От тях, като участници в движението (фиг. 11)
Водачи 1877 18942
Пътници 625 7936
Пешеходци 509 5135
2.2.         Жени
880 20232
От тях, като участници в движението (фиг. 12)
Водачи 111 3524
Пътници 466 9804
Пешеходци 303 6904

  1. Загинали и ранени по вид на участие

От тях, като участници в движението (фиг. 11) Убити Ранени
Водачи 2002 22459
Пътници 1095 17752
Пешеходци 839 12033
3.1. Водачи
2002 22459
3.1.1.Пострадали водачи по години
2011 310 3398
2012 297 3454
2013 329 3727
2014 325 3662
2015 346 4015
2016 395 4203
3.1.2.   Пострадали водачи по вид на ППС (фиг. 14)
Лек автомобил 1345 13892
Мотоциклет 247 2958
Мотопед 44 961
Велосипед 170 2657
Товарен автомобил 139 1532
Автобус 5 74
Каруца 25 279
Други 27 106
3.2.         Пътници
1095 17752
3.2.2.   Пострадали пътници по години Убити Ранени
2011 199 2850
2012 168 2699
2013 163 2956
2014 178 2884
2015 197 2989
2016 190 3374
  • Пострадали пътници по вид на ППС, в което са пътували

Лек автомобил 969 14701
Товарен автомобил 49 823
Мотоциклет 26 423
Мотопед 2 109
Велосипед 2 45
Автобус 21 980
Каруца 11 183
Други 15 488