Насоки за пътна безопасност при липса на пътна маркировка

Пътната маркировка играе решаваща роля за осигуряване на безопасността на шофьорите и пешеходците. Те предоставят визуални знаци и насоки за...
Read More