УВАЖАЕМИ Г-Н ДОНЕВ,

Повече от една година продължава политическата и експертна неспособност на българското
правителство и парламент да решат проблемите на хиляди граждани с неправомерно наложените глоби
за използването на републикански път I-8. Никой от управляващите и законодателната власт не отричат
справедливите искания на хората от с. Пролеша, но и никой не поема отговорността за решаване на
проблема им. В Института за пътна безопасност постъпи информация за мащаба на създадения
проблем. За периода 2020-2022 година са установени със законно/незаконната камера гр. Божурище
90 000 бр. нарушения. Събраните глоби са в размер на 881 000 лева. Това означава, че е невъзможно
тази грешка да бъде решена от българския съд. Завеждането на 90 000 дела ще блокира дейността му за
десетки години напред. Проблемът е създаден от Министерски съвет, тъй като е пропуснал да включи в
свое Решение № 127 от 28 февруари 2020 г. обхвата на републикански път I-8 гр. Божурище. В момента
МС се опитва да решава организационни проблеми със законодателни инициативи. Това е
изключително порочна практика и показва неопитността на изпълнителната власт.
Експертите на Института за пътна безопасност са разработили конкретно решение, което днес ще
предложим на министър-председателя на Република България г-н Гълъб Донев и главния прокурор г-н
Иван Гешев.
„Считаме така обявеното Решение на Министерски съвет за непълно и Ви моля след като се
запознаете с настоящето становище да предложите същото да бъде допълнено със задна дата в
частта относно „Път I-8 Граница Сърбия – Калотина – Драгоман – ок.п. София – о.п. Ихтиман –
Костенец – Белово – Пазарджик – Пловдив – Поповица – о.п. Хасково – Харманли – Любимец –
Свиленград – Капитан Андреево“, като вместо участъкът от „Божурище – ок.п. София“ бъде
записан този от „ разклона за с. Пролеша – ок.п. София“, а разстоянието „от км 46+432 до км
48+674“ бъде заменено съответното съгласно точните координати съгласно картата на
републиканската пътна мрежа, стопанисвана от АПИ. – Това е очевидна фактическа грешка, която
МС следва да отстрани, но не иска!

Така определеният размер на Компенсаторната такса за К1 е незаконосъобразен и ПМС 370 трябва
да се отмени в тази му част. – формулата сочи размер 43.5, но е определен 70 лв.

Искаме и проверка на строителните книжа и в случай, че установите нарушение да задължите
компетентните органи да извършат съответните действия по премахване на незаконния строеж. –
ДНСК направи проверка и даде отговор със съмнителни качества“.
Днес от 14.30 часа експертите на ИПБ заедно с представители на пострадалите хора ще се
срещнат с главния прокурор г-н Иван Гешев в „Съдебната палата“. От страна на министър-председателя
все още няма покана за решаване на създадения административен проблем.