ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПП „ГЕРБ“

БОЙКО БОРИСОВ

ДО

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КОАЛИЦИЯТА „ПП-ДБ“

ХРИСТО ИВАНОВ

КИРИЛ ПЕТКОВ

АТАНАС АТАНАСОВ

ВЛАДИСЛАВ ПАНЕВ

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

КОСТАДИН КОСТАДИНОВ

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПП „ДПС“

МУСТАФА КАРАДАЙЪ

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПП „БСП“

КОРНЕЛИЯ НИНОВА

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПГ НА ПП „ИТН
ТОШКО ХАДЖИТОДОРОВ

Уважаеми дами и господа,

Вчера 22 август 2023 г., Институт за пътна безопасност публикува и изпрати до всички медии свое становище. След първоначалното публикуване и в последствие свалянето му от малкото медии, които се осмелиха да го публикуват, решихме, че вероятно темата е важна и затова днес изпращаме това съобщение до Вас, представителите на партиите, които избирателят, който е гласувал, е посочил. Надяваме се подадените факти и наши анализи да са Ви от полза, за да можете да защитавате максимално интересите на народа…според клетвата по Конституция.

Нашият институт е съсредоточен в спецификата на мерките и дейностите, които пряко или косвено касаят пътната безопасност. Винаги сме били сред първите, които алармират когато забележим или установим неточност, нередност или неправда. Днес бихме искали да повдигнем „завесата“ пред българското общество и в частност пред Вас, като избрани стожери на неговото доверие и защитници на обществените интереси. Напоследък сме свидетели на изключително тревожна тенденция, която крещящо говори за неспособността за справяне с работата както на представителите в НС, така и в ресорните ведомства министерства. Наблюдава се масова практика на „outsourcing” на функции, задължения и отговорности както на Народното събрание, така и на някои министерства в посока към частни дружества. За нас от ИПБ е абсолютно неприемливо, скандално и безотговорно основни теми, задачи на едно управление в даден сектор да се възлагат чрез обществени поръчки на частни дружества!!! Ако отидем по-далеч в тази практика, защо Министерски съвет не организира обществена поръчка за „раздаване“ на министерствата на някои адвокатски кантори? Защо на парламентарни избори, избирателите не започнат да си избират Адвокатски кантори или фирми, на които имат доверие ?!?

Не бихме искали да звучим абстрактно, затова ще дадем конкретен пример, с който да илюстрираме тази пагубна и вредна практика. В рамките на Министерство на транспорта и съобщенията са проведени две обществени поръчки:

1. „Провеждане на анализ на законодателството в областта на обществения транспорт, който да отчита текущите слабости, да отчита добрите европейски практики от други страни в ЕС и да бъдат извършени консултации с администрация, бизнес, НПО, граждански организации, представляващи заинтересовани лица в областта на обществения транспорт“ с УИН 00042-2023-0007 от 22 март 2023 г., индикативен бюджет 120 000 лв. подписан договор на стойност 73400 лв без ДДС от ДЗЗД Транспортни проучвания, анализи и нормотворчество“ (съставено от адвокатско дружество Попов, Арнаудов и партньори“ и Глобал Метрикс ЕООД) от министър Георги Гвоздейков на 02 август 2023 г. –

https://app.eop.bg/today/265930

2. „Пазарна оценка за железопътния сектор, определяща обхвата на задължението за извършване на обществена услуга съгласно новия договор за обществена услуга за железопътен превоз“ с УИН 00042-2023-0016 от 28 април 2023 г. индикативен бюджет от 120 000 лв, определен за изпълнител за стойност 83933 лв без ДДС от ДЗЗД Железопътен транспорт“ (съставено от адвокатско дружество Попов, Арнаудов и партньори и Глобал Метрикс ЕООД). –

https://app.eop.bg/today/283802

Уважаеми дами и господа, ние от ИПБ нямаме никаква представа и впечатления от избраните на два пъти за две различни обществени поръчки дружества. Ние не бихме си позволили да коментираме имат ли те или нямат компетентност. Ние се обръщаме към Вас, за да изразим НЕГОДУВАНИЕТО си и ПРОТЕСТА СИ от безхаберието, избягването от отговорност, прехвърлянето на отговорност от административни единици, звена, от народни представители респективно към дружества, които ще генерират документи, ЗА ДА СВЪРШАТ ТЯХНАТА РАБОТА и да носят ТЯХНАТА ОТГОВОРНОСТ!!! Обръщаме се към Вас поради факта, че случващото е само върха на айсберга и е абсолютен пример за зловредният синхрон между услужливо неработещата администрация и изземащата и функциите частна инициатива. В нормална държава това би било едно добро пожелание, но в родния случай, се СЪЗДАВАТ УМИШЛЕНО ДЕФИЦИТИ В ДЪРЖАВАТА, ЗА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ТЯХ ЧАСТНИ СУБЕКТИ, А СМЕТКАТА ДА Я ПЛАЩА ОБЩЕСТВОТО. ИПБ има достатъчно опит и експертиза, за да остави и подмине подобни опити без да се опита да сподели своята експертна оценка с всички политически субекти и с това да се опита да спомогне в защита на обществения и национален интерес. Ето защо се обръщаме и към всички партии със следното разяснение на повдигнатия от нас казус.

1. Министерство на транспорта и съобщенията е заложило в НПВУ да закупи в качеството си на Министерство влакове (подвижен състав).

2. МТС методично от години подготвя навлизането на определени частни компании в пазара на железопътни пътнически превози.

3. Посочените договори за нищожни средства спрямо работата, която трябва да се свърши, целят само да дадат формалното основание, за да може печеливши отсечки от жп дестинациите като София-Варна, София-Пловдив, София-Бургас и подобни да се дадат на частни компании, като при това ще им се дадат и закупените по НПВУ влакови композиции!!!

4. Частната инициатива трябва да се насърчава, трябва да се създава конкурентна среда, но ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ПОДАРЯВАТ ДЪРЖАВНИ АКТИВИ НА ИЗБРАНИ ДРУЖЕСТВА?!?! Дружества, които ще претендират и получават държавната субсидия за превоз на пътници може би?!?! ИПБ счита, че както пред закона всички трябва да са равни, така и на пазара всички трябва да имат равен старт. Приветстваме частни компании, които искат да участват на пазара на железопътни пътнически превози. Ще се радваме да видим как такива компании инвестират в подвижен състав и повишават конкуренцията на пазара. Припомняме на управниците на държавата обаче, че пътническият транспорт е социална услуга, той не е обикновена икономическа пазарна услуга.

5. ИПБ счита, че посочените поръчки ще послужат за „легализиране“ на документи и резултати, които са написани другаде.

6. Ако някой от адресатите на това становище се поинтересува го съветваме да наблюдава и да се поинтересува, кои дружества са или ще поискат лицензи за железопътен превоз на пътници.

7. Приканваме политическите партии да се поинтересуват за следното кои експерти и хора са участвали в: a. Създаването на последната версия на НПВУ в частта му за железопътен транспорт b. Комисиите за обществените поръчки свързани с НПВУ c. Комисиите за създаването на горепосочените две обществени поръчки Уважаеми дами и господа, националната транспортна схема е основната задача на МТС и е негов ангажимент, дълг и призвание да я създаде, контролира, управлява и изменя според нуждите на обществото и ефикасното развитие на държавата. Това е задача, която не може да бъде поверена на дружество (ва), не може да бъде направена от четирима човека със съмнителни познания в секторите, които Националната транспортна схема обхваща и влияе. За нас тези обществени поръчки и подписаният договор от Министър Гвоздейков е признание за липсата на компетентност, визия и възможности за справяне със задълженията. Изготвянето на пазарна оценка на железопътният сектор и подготовката на следващия договор за обществена услуга за железопътен превоз е гръбнака и основата на Националната транспортна схема. Това не е дейност, която може да се изпълни от дружество, това е отговорност както на експертите в ресорните ведомства, така и отговорност на народните представители, чиито заявления за участие в Народното събрание са заявления за участие в НОРМОТВОРЧЕСТВО. Това не може да се превъзложи на адвокатска кантора или дружество, тези хора са избрани в НС, защото някъде са обещали на избирателите си, че ще работят за просперитета на България!!!

София​​​​​​​

23.08.2023 г. Представляващ ИПБ: Богдан Милчев