Анализ на Института за пътна безопасност показва, че през последните две години е налице
неспособност на държавните институции да се противопоставят на пътнотранспортния
травматизъм. Една от основните причини за това е неефективното управление на риска от ПТП.
МВР е основната институция, която може да въздейства върху поведението на водачите на МПС.
Видимо е от постигнатите резултати, че в повереното Ви министерство цари организационен хаос,
който създава предпоставка за корупция. За тези проблеми сме сигнализирали с десетки писма
министрите Бойко Рашков и Иван Демерджиев. От данните за настъпили ПТП към днешна дата е
видно, че проблемите не са решени. За периода 2021-2022 година МВР са хванали само 12 кг
кокаин /предоставяме ви справка от министър Демерджиев/. За ваше сведение от справката става
ясно, че през 2020 година са заловени над 800 кг кокаин.
Експертите на ИПБ настояват да извършите проверка дали има умисъл от страна на
професионалното ръководство да неглижира този проблем. Липсата на противодействие при
наркоразпространението от страна на МВР е една от основните причина да има десетократно
увеличение при заловените водачи на МПС след употреба на наркотични вещества. Това и доведе
до приемането на законодателство, чрез което да се конфискуват МПС. Промените в НК бяха
направени на „коляно“, като в него дейно участие взеха две НПО-та. След приемането на тези
промени стана ясно, че основният облагодетелстван ще бъдат няколко адвокатски кантори, които се
представят като асоциации подкрепящи пострадали от ПТП.
Моля да проверите дали са налице конфликт на интереси между Главния секретар и тези НПО-
та. През тези две години многократно сме сигнализирали чрез медиите за наличие на обвързаности,
чрез които се получава изпреварваща информация за настъпилите ПТП от страна на определени
заинтересовани лица. По този начин те достигат първи до роднините на пострадалите от ПТП и им
предлагат своята „възмездна“ помощ. Настояваме да извършите и проверка дали има разминаване в
данните за убити и ранени при ПТП в регистрите на МВР и МЗ.
Оставаме на ваше разположение при необходимост да ви предоставим допълнителна
информация.