Уважаеми медии,

Предоставяме Ви информация, получена от председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), с която той прикрива извършените дейности на Агенцията през 2022 г.
Институтът за пътна безопасност на 24 март 2023 г. поиска по ЗДОИ отчетите  за дейността на АПИ, които се предоставят всяко тримесечие на министъра на регионалното развитие и благоустройството, но от АПИ отказаха да ги предоставят с мотив, че исканата от нас информация не попада в приложното поле на закона и няма качествата на обществена информация /предоставяме копие от отговора на АПИ/.
За нас не е изненадващ този отказ, с който се нарушава ЗДОИ и в частност чл. 2, ал. 1, която гласи: „Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.“
В отговора си АПИ умишлено е изпуснала онази част от текста, която гласи: „…относно дейността на задължените по закона субекти.“ Именно такъв субект се явява и АПИ, но при предоставянето на тази информация, гражданите ще научат, че срещу изхарчени милиарди левове през 2022 г. АПИ е извършила основен ремонт само на 7 километра републикански пътища и 1 селскостопански надлез. За тези „неимоверни усилия“ шефовете на АПИ са получили допълнително близо 300 хиляди лева за постигнати „високи“ резултати за 2022 г.
От тези отчети гражданите щяха да разберат, че корупцията и кражбите са дейност номер едно  на МРРБ и АПИ, която струва милиарди левове и стотици невинни жертви по пътищата на страната ни. Именно затова АПИ отказва да ги предостави на Института за пътна безопасност и чрез него на българските граждани, за да не разберат за грандиозната корупция, с която се занимават ежедневно в МРРБ и Агенцията.
Поради тази причина от Института за пътна безопасност настояваме за незабавната оставка на министър Шишков и Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Институтът за пътна безопасност  приканва медиите и прокуратурата да изискат от министъра на регионалното развитие и благоустройството докладите за дейността на АПИ, чрез които ще се разбере истината за прилаганите корупционни практики през 2022 г.
Отказ на АПИ: писмо ЗДОИ 32