Уважаеми господин Радев,

Назначеният от Вас министър на регионалното развитие и благоустройството г-н Иван Шишков системно не изпълнява задълженията си. В началото на 2023 г. изпратихме официално запитване до г-н Шишков за обяснение по въпросите за разходваните средства, а именно – как при рекорден бюджет от 2,5 милиарда лева през 2022 г. е извършен основен ремонт на едва 7 км път и то от третокласната мрежа? Изложихме и допълнителни обстоятелства и въпроси, на които вече цял месец не получаваме никакъв отговор. Видно е от изнесените по-долу данни, че МРРБ не защитава обществения интерес. Очакваме от вас, при заявените високи морални принципи, да предприемете решителни действия за разкриване на обективната истина.

За осигуряване на зимното поддържане на републиканските пътища през зимния период на 2021-2022 г. в края на 2021 г. се подписаха допълнителни споразумения към съществуващите договори за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Северозападен, Североизточен, Северен централен, Южен централен, Югозападен и Югоизточни райони, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата” за обособени позиции  за републиканските пътища и за автомагистралите/ без АМ „Струма“/ на територията на съответните Областни пътни управления. С тях се определят задълженията на АПИ спрямо изпълнителите за изпълнени дейности през зимен сезон 2019-2020 г. и 2020-2021 г. и дейности по поддържане съгласно приложение №1 и №2, които са разплатени до края на 2021 г. Страните по тези допълнителни споразумения констатират, че са изпълнени видове дейности подробно отчетени и приети от Възложителя в сертификати описани в Приложения №3.1, №3.2 и №3.3. Приемат се за възложени дейности в допълнителните задания описани в Приложение №4. Дължимите суми за разплащане на описаните видове работи в сертификатите по Приложения №3 и по допълните задания видове работи по Приложение №4 ще бъдат разплатени от АПИ след одобряването на бюджет на МРРБ за разплащане от Народното събрание на Република България, но не по-късно от 30.06.2022г. Възложеното зимно поддържане и аварийно-възстановителни дейности през сезон 2021г.-2022г. ще се разплаща текущо съгласно договорите от бюджета на агенцията.

В резултат на тези споразумения освен зимното поддържане и аварийно-възстановителни дейности през периода м. януари-м. март 2022г. до края на м. юни е поето задължение да бъдат разплатени финансови средства в размер на над два милиарда лева  с ДДС по приложение №3 и №4. Тези финансови средства са от възложените за изпълнение през 2020-2021г. обекти под формата на превантивни ремонти.

Срокът на подписаните допълнителни споразумения е до края на м. април 2022г.

Народното събрание на Република България на 20.04.2022г. приема решение за предприемане на действия от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа. То дава основание на АПИ да подпише нови допълнителни споразумения, с които страните по договорите за поддържане се споразумяват, че договорите се прекратяват по взаимно съгласие, считано от 30.09.2022г., което

дава възможност на АПИ да предприеме всички действия по:

 1. Възлагане на нови дейности по сключените договори, за да се обезпечи извършване на поддържане/превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища.
 2. Своевременно и напълно да бъдат завършени всички започнати дейности, възложени въз основа на действащите към момента договори за извършването наподдържане/превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища.

Заплащането на задълженията, които ще възникнат от изпълнението на описаните дейности следва да се извърши от утвърденият бюджет на АПИ.

На основание на тези нови споразумения изпълнителите по договорите имат възможност да завършат описаните в приложение №4 превантивни ремонти и АПИ отново продължава порочната практика за възлагане на превантивни ремонти, като вече те се наричат текущи.

По информация през 2022 г., като текущи ремонти са възложени следните обекти:

 1. ОПУ-Благоевград.

1.1. Път ІІІ-1061 Зелен дол – Покровник, в участъка от км 0+000 до км 2+700.

      1.2. Път ІІ-19 о.п. Симитли – Градево – о.п. Разлог – Банско – Добринище – Гоце Делчев – граница Гърция, в участъка от км 0+000 до км 36+570.

 1. ОПУ-Велико Търново.

2.1. Път III-407 (Велико Търново – о.п.Омуртаг) – Моравица – Ново Градище – Мирово – Стражица – Царски извор – Лозен – Орловец – Полски Тръмбеш – Страхилово – Павел-Совата – Царевец, при км 60+792.

2.2. Път III-4004 (Велико Търново – о.п.Омуртаг) – Джулюница – Горско Ново село -Златарица – (о.п.Лясковец – Елена), в участъка от км 1+270 до км 16+432.

 1. ОПУ-Враца.

3.1. Път III -134  Бяла Слатина  Габаре – Горна Бешовица, в участъка от км 0+000 до  км 38+101.

3.2. Път III -1301 Криводол – Галатин – Лесура – Фурен – Бели Брод – Лехчево, в участъка от км 0+000 до  км 23+380.

3.3. Път III -308 (Ябланица – Ботевград) – Правешка лакавица – Калугерово – Своде – Роман – Кунино – Реселец – Червен бряг,  от км 15+117.20 до  км 28+385 и от км 40+000 до км 44+560 – участък от км 40+000 до км 44+560.

 1. ОПУ-Габрово-Път III-552 (Килифарево – Гурково) Вонеща вода – Белица – Трявна – Жълтеш-Габрово, в участъка от км 5+000  до км 23+546.
 2. ОПУ-Добрич –Път III-207 (о.п.Шумен-Девня) – Ветрино – Калоян – Векилски – Кочмар – Тервел – Алеково – (о.п.Силистра – о.п.Дулово), в участъка  от км 52+765  до км 63+587.
 3. ОПУ-Кюстендил– Път I-1 Граница Румъния – о.п. Видин – Димово – Ружинци – Белотинци-о.п.Монтана – о.п.Враца – Мездра – Ботевград – Горни Богров – ок.п.София – Даскалово-о.п.Дупница – о.п.Благоевград – о.п.Симитли – Кресна – Кулата – граница Гърция, в участъка от км 340+400 до км 348+800.
 4. ОПУ-Ловеч –Път ІІІ-6072(О.п.Калофер – Априлци) кв. Острец – Кръвеник – Стоките – Батошево -(Горна Росица – Гъбене), в участъка от км 0+000 до км 4+766.
 5. ОПУ-Пловдив.

 8.1. Път І-8 Граница Сърбия – Калотина – Драгоман – ок.п.София – о.п.Ихтиман-Костенец – Белово – Пазарджик – Пловдив – Поповица – о.п.Хасково – Харманли – Любимец – Свиленград – Капитан Андреево, в участъка от км 231+000 до км 275+600.

8.3. Път ІІ-86 (Пазарджик – Пловдив) – Асеновград – Бачково – Хвойна – Чепеларе-Соколовци – Смолян – Търън – Средногорци – Рудозем – граница Гърция, в участъка от км 0+075 до км 14+234.

8.4. Път III 862 Пловдив – Първенец – Лилково – Чуруково – Михалково, в участъка от км 17+600 до км 30+280.

8.5. Път III-805 (Пазаржик-Пловдив)-п.в. Царацово – Бенковски – Войсил – Съединение, в участъка от км 0+075 до км 6+000.

 1. ОПУ-Разград –Път  III-4902 (о.п.Разград-Кубрат) – Побит камък – Острово – Завет – Веселец,  в участъка от км 9+600 до км 28+761.
 2. Област Силистра.

 10.1. Път ІІ-21 Русе -о.п. Тутракан – о.п. Силистра, в участъка от км 103+880 до км 109+432.

 10.2. Път ІІІ-235 Окорш -Паисиево – Звенимир – Подлес – Главиница – Сокол – Зафирово – Малък  Преславец – пристанище Малък Преславец, в участъка от км 35+095 до км 39+117.

 1. ОПУ-Търговище –Път II-49 о.п.Търговище – о.п.Разград – Кубрат – Старо село – (Русе – о.п.Тутракан), в участъка от км 0+000 до км 9+800.
 2. ОПУ-Шумен.

12.1. Път  І-4  Коритна – Български извор-Микре – о.п.Севлиево – Велико Търново-о.п.Омуртаг – о.п.Търговище – (о.п.Разград – о.п.Шумен), в участъка  от км 250+300 до км 258+827.

12.2. Път III-7301 (Радко Димитриево- Смядово) Ивански – Кълново – Янково –Желъд – Арковна – Партизани –(Дългопол – Комунари), в участъка от км 0+000 до км 21+450.

12.3. Път III-701 (о.п.Дулово-о.п.Шумен) – Секулово – Тодор Икономово – Никола Козлево – Хърсово – Стоян Михайловски – Нови пазар – (о.п.Шумен – Девня), в участъка от км 48+350 до км 58+000.

12.4. Път III-2082 (Провадия-Дългопол)–Кривня – Равна – Неново–Косово – Марково – Кюлевча – Мадара, в участъка от км 17+500 до км 38+536.

Във връзка с изложеното до тук очакваме да получим отговор на следните въпроси:

 1. Какъв е бил бюджета за поддържане на републиканските пътища на АПИ за 2022 г.?
 2. Какви разходи са извършени по договорите за зимно поддържане, текущо поддържане, превантивни/текущи ремонти, пътни знаци и табели, хоризонтална пътна маркировка и ограничителни системи за пътища?
 3. Какви финансови средства са разплатени по приложения №3 и приложения №4 от подписаните споразумения и какво от тях остава да се разплати?
 4. На каква стойност са обектите възложени като текущ ремонт през 2022 г. по новите допълнителни споразумения, на каква стойност е всеки един от тях, кои от тях са разплатени и какво остава да се разплати?
 5. Какви са задълженията на Дирекция ППИ за поддържане на пътищата в края на м.12.2022 г. по договорите за поддържане, пътни знаци и табели, хоризонтална пътна маркировка и ограничителни системи за пътища?