УВАЖАЕМИ Г-Н ШИШКОВ,

Институтът за пътна безопасност Ви уведомява, че на 06 април 2023 година от 11 часа ще започне инспекция на Северната тангента с координати / 42°43’12.6″N 23°23’44.5″E 42.720167, 23.395694/ . Ангажирали сме международен екип от експерти. Ще използваме и георадар /скенер/.

Очакваме да се разпоредите да получим съдействие от подчинените ви контролни органи.

04.04.2023 г.

С уважение,


София Председател на УС: P-

/Д-р. инж. Богдан Милчев/