УВАЖАЕМИ Г-Н РАШКОВ,

В Института за пътна безопасност постъпи информация за извършени плащания (инхаус) от “Автомагистрали” ЕАД към множество строителни фирми във връзка със строежа на автомагистрала  „Хемус“. Плащанията са на стойност 37 596 150 лв. и са извършени в последните работни дни на 2021 г., добре позната практика при предишното управление на пътищата. Плащането е извършено законно по незаконни/нищожни договори според министър Караджов. Експерти на ИПБ многократно са констатирали компрометиран и неефективен контрол от страна на Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ в Агенция “Пътна инфраструктура”,  която е специализирана агенция към министъра на регионалното развитие и благоустройство. При преглед на справката за извършени дейности се констатира, че справката е формална и липсват Докладите за извършен контрол от страна на възложителя. Обясненията на министър Караджов в публичното пространство са противоречиви и също предизвикват повече въпроси отколкото отговори.

Затова Ви сигнализираме да извършите проверка за:

  1. Физически налична ли е механизацията, за която са изплатени десетки милиона лева;
  2. Отчетените строителни материали дали са доставени физически на обекта;
  3. Специалните дейности действително ли са извършени;
  4. Оказван ли е натиск върху ръководството на “Автомагистрали” ЕАД за изплащането на горепосочената сума?

Предвид големия обществен интерес относно законността на изплатените милиони в последния ден на 2021 г.очакваме да извършите проверка и да ни запознаете с резултатите от нея. Към писмото има приложени 2 броя справки.