Назначаването на първия служебен кабинет от Президента на Република България на 12 май 2021 г. доведе до множество проверки по отношение на изграждането на автомагистрала (АМ) „Хемус“. Общото между всички бе, че установяват заобикаляне на Закона за обществените поръчките (ЗОП) от страна на държавата в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). По същество нарушението се корени в начина на възлагане на изпълнението на строителството на „Автомагистрали“ ЕАД, чрез вътрешно възлагане (инхаус), като по този начин се избягва задължението за обявяване на конкурс по реда на ЗОП за избор на изпълнител.
В края на миналата година бяха извършени плащания по тези договори за десетки милиони лева с оправданието, че МРРБ е било поставено в капан от ГЕРБ. Този така наречен капан беше разкрит преди повече от шест месеца от служебното правителство. Необяснимо е поведението на редовното правителство и неспособността им да не влизат в капан очевиден за цялото общество.
Целта на този тип поръчки е да се спестят време и усилия от страна на държавата и нейните органи за задоволяване на конкретни обществени нужди с публични средства, за които държавата следва да има изграден собствен капацитет под формата на държавни предприятия или нарочни търговски дружества. Условията и редът възлагане са описани в чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 от ЗОП.
В казуса около изграждането на АМ „Хемус“ в месеците от назначаването на първия служебен кабинет на Стефан Янев до неговия втори кабинет, за обществото стана ясно, че дружеството „Автомагистрали“ ЕАД не е било способно, чрез използване на собствените си ресурси, да извърши строежа на половинвековната мечта на милиони български граждани, живели и живеещи на север от Стара планина. За доказване на своите възможности обаче дружеството е сключило множество договори за наем на техника и закупуване на материали, с което привидно да изпълни изискването на ЗОП – да докаже наличие на възможност за изпълнение. В хода на проверките и отправените обвинения свое становище даде и ръководството на дружеството, с което недвусмислено заяви, че никога не са имали такъв капацитет и не са декларирали неговото фактическо наличие – „от „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД са изпратени писма, с които се уведомява АПИ, че дружеството има готовност да осигури необходимите ресурси (лични и наети), за изпълнение дейностите, които ще бъдат възложени“. Съгласно изнесените данни и методическите указания на издадени от Агенцията за обществените поръчки (АОП) на 09.07.2021 г., може да се заключи, че за „Автомагистрали“ ЕАД е възникнало задължението по чл. 14, ал. 7 от ЗОП, да възложи дейностите на подизпълнители чрез конкурс.

Назначаването на първия служебен кабинет от Президента на Република България на 12 май 2021 г. доведе до множество проверки по отношение на изграждането на автомагистрала (АМ) „Хемус“. Общото между всички бе, че установяват заобикаляне на Закона за обществените поръчките (ЗОП) от страна на държавата в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). По същество нарушението се корени в начина на възлагане на изпълнението на строителството на „Автомагистрали“ ЕАД, чрез вътрешно възлагане (инхаус), като по този начин се избягва задължението за обявяване на конкурс по реда на ЗОП за избор на изпълнител.
В края на миналата година бяха извършени плащания по тези договори за десетки милиони лева с оправданието, че МРРБ е било поставено в капан от ГЕРБ. Този така наречен капан беше разкрит преди повече от шест месеца от служебното правителство. Необяснимо е поведението на редовното правителство и неспособността им да не влизат в капан очевиден за цялото общество.
Целта на този тип поръчки е да се спестят време и усилия от страна на държавата и нейните органи за задоволяване на конкретни обществени нужди с публични средства, за които държавата следва да има изграден собствен капацитет под формата на държавни предприятия или нарочни търговски дружества. Условията и редът възлагане са описани в чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 от ЗОП.
В казуса около изграждането на АМ „Хемус“ в месеците от назначаването на първия служебен кабинет на Стефан Янев до неговия втори кабинет, за обществото стана ясно, че дружеството „Автомагистрали“ ЕАД не е било способно, чрез използване на собствените си ресурси, да извърши строежа на половинвековната мечта
на милиони български граждани, живели и живеещи на север от Стара планина. За доказване на своите възможности обаче дружеството е сключило множество договори за наем на техника и закупуване на материали, с което привидно да изпълни изискването на ЗОП – да докаже наличие на възможност за изпълнение. В хода на проверките и отправените обвинения свое становище даде и ръководството на
дружеството, с което недвусмислено заяви, че никога не са имали такъв капацитет и не са декларирали неговото фактическо наличие – „от „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД са изпратени писма, с които се уведомява АПИ, че дружеството има готовност да осигури необходимите ресурси (лични и наети), за изпълнение дейностите, които ще бъдат възложени“. Съгласно изнесените данни и методическите указания на издадени
от Агенцията за обществените поръчки (АОП) на 09.07.2021 г., може да се заключи, че за „Автомагистрали“ ЕАД е възникнало задължението по чл. 14, ал. 7 от ЗОП, да възложи дейностите на подизпълнители чрез конкурс.

Назначаването на първия служебен кабинет от Президента на Република България на 12 май 2021 г. доведе до множество проверки по отношение на изграждането на автомагистрала (АМ) „Хемус“. Общото между всички бе, че установяват заобикаляне на Закона за обществените поръчките (ЗОП) от страна на
държавата в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). По същество нарушението се корени в начина на възлагане на изпълнението на строителството на „Автомагистрали“ ЕАД, чрез вътрешно възлагане (инхаус), като по този начин се избягва задължението за обявяване на конкурс по реда на ЗОП за избор на изпълнител.
В края на миналата година бяха извършени плащания по тези договори за десетки милиони лева с оправданието, че МРРБ е било поставено в капан от ГЕРБ. Този така наречен капан беше разкрит преди повече от шест месеца от служебното правителство. Необяснимо е поведението на редовното правителство и неспособността им да не влизат в капан очевиден за цялото общество.
Целта на този тип поръчки е да се спестят време и усилия от страна на държавата и нейните органи за задоволяване на конкретни обществени нужди с публични средства, за които държавата следва да има изграден собствен капацитет под формата на държавни предприятия или нарочни търговски дружества. Условията и редът възлагане са описани в чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 от ЗОП.
В казуса около изграждането на АМ „Хемус“ в месеците от назначаването на първия служебен кабинет на Стефан Янев до неговия втори кабинет, за обществото стана ясно, че дружеството „Автомагистрали“ ЕАД не е било способно, чрез използване на собствените си ресурси, да извърши строежа на половинвековната мечта
на милиони български граждани, живели и живеещи на север от Стара планина. За доказване на своите възможности обаче дружеството е сключило множество договори за наем на техника и закупуване на материали, с което привидно да изпълни изискването на ЗОП – да докаже наличие на възможност за изпълнение. В хода на проверките и отправените обвинения свое становище даде и ръководството на
дружеството, с което недвусмислено заяви, че никога не са имали такъв капацитет и не са декларирали неговото фактическо наличие – „от „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД са изпратени писма, с които се уведомява АПИ, че дружеството има готовност да осигури необходимите ресурси (лични и наети), за изпълнение дейностите, които ще бъдат възложени“. Съгласно изнесените данни и методическите указания на издадени
от Агенцията за обществените поръчки (АОП) на 09.07.2021 г., може да се заключи, че за „Автомагистрали“ ЕАД е възникнало задължението по чл. 14, ал. 7 от ЗОП, да възложи дейностите на подизпълнители чрез конкурс.