УВАЖАЕМИ Г-Н КАРАДЖОВ,

На 13.09.2021 г. в град Айтос стана поредната тежка катастрофа, която отне три човешки
живота. Гражданите на Айтос излязоха на протест. Служебното правителство беше поставено под
натиск и предприе неадекватни действия, за да успокои гражданите на град Айтос. Инициативният
комитет от граждани, който беше създаден след тежката катастрофа, се обърна към експертите на
Института за пътна безопасност за извършване на инспекция и предлагане на конкретни мерки.
Експертите на ИПБ изготвиха доклад и становище, което беше изпратено на служебния министър г-жа
Виолета Комитова. Реакция от нейна страна нямаше. Предвид заявената от Ваша страна готовност за
прозрачно и професионално управление на българските пътища ви изпращаме доклада и становището
на Института за пътна безопасност за предприемане на действия от ваша страна.

УВАЖАЕМИ Г-Н КАРАДЖОВ,

Очакваме да ни уведомите в най-кратки срокове за предприетите от Вас действия по
констатираните дефицити на безопасност в град Айтос. Експертите на Института за пътна безопасност
имат готовност да ви подкрепят в усилията ви за нормализиране на пътнотранспортната обстановка в
страната.