Доклад на Института за пътна безопасност констатира множество дефицити на пътна безопасност в град Айтос – липсващи, повредени, ръждясали, скрити в храстите пътни знаци, разляти, неканализирани кръстовища, непълно или погрешно изпълнена хоризонтална маркировка, необезопасени пешеходни пътеки, неправилно поставени знаци за намаляване на скоростта, непълен и неактуализиран Генерален план за организация на движението. Всички тези дефицити са констатирани към 1 октомври 2021 г. (след предприетите действия от страна на държавните институции).
На 13 октомври експертите от Института за пътна безопасност проведоха обществено обсъждане с жителите на град Айтос, като бяха дискутирани предложените от ИПБ мерки за намаляване на риска от пътнотранспортни произшествия. На срещата присъстваха граждани, кметът на град Айтос, представители на МВР и представители на Областно пътно управление. Мерките, които бяха обсъдени и одобрени от страна на всички присъстващи институции и граждани, са следните:
1. Разполагане на информационна табела „Внимание, продължителен наклон! Премини на по–ниска предавка.“ в най високата част на път III-208 преди град Айтос /сегашната табела не се вижда/;
2. Изграждане на площадка за аварийно спиране около км 94+750. Същата е избрана на място, на което пътят в посока Айтос прави лек завой наляво и добрата видимост към нея ще позволи да се изпълни сравнително най-безопасна маневра. Преди тази площадка трябва да се разположат 2 броя информационни табели с надпис „Пътна лента със съоръжение за аварийно спиране“, съответно на 500 и 2000 м. Тези табели ще информират водачите на тежкотоварни автомобили, които имат проблеми със спирачната система, за
възможността да избегнат тежко автопроизшествие с непредвидими последици;
3. Изграждане на кръгово кръстовище на разклона за Асфалтова база. Преди самото кръгово кръстовище се предлага редуциране на скоростта от 90 до 30 км в час и сигнализиране на самото кръгово кръстовище с пътен знак А29 “Кръстовище с кръгово движение”;
4. Изграждане на площадка за аварийно спиране на тежки МПС. На тази площадка екипи на АПИ и ИААА, съвместно или поотделно, ще могат непосредствено преди град Айтос да осъществяват контрол с подвижни кантари за претоварване;
5. Изместване на пътен знак Д11 „Начало на населено място“ назад в посока гр. Провадия със около 125 метра;
6. На входа на гр. Айтос да се разположи „Радар за самоконтрол на скоростта“. Същият ще самодисциплинира всички водачи на моторни превозни средства за ограниченията, които налага пътен знак Д11 „Начало на населено място“, а именно движение с максимално разрешена скорост в града 50 км в час;
7. Поставяне на пътен знак В26 “Забранено в движение със скорост, по-висока от означената”-30км/ч;
8. Изпълнение с пътни знаци на зона за редуциране на скоростта – байпас. Същата ще е временна и ще действа до изграждане кръгово кръстовище на улиците – Хаджи Димитър, Г Мамарчев, Николай Лъсков;
9. Кутия за радар, непосредствено преди кръстовището, която да контролира за превишаване на скоростта;
10. Изграждане на кръгово кръстовище на улиците Хаджи Димитър, Г Мамарчев, Николай Лъсков, което ще канализира движението на превозните средства;
11. Спешно изграждане на тръбно-решетъчен парапет, който трябва да прегради пътеката от края на ул. “Георги Мамарчев”, така че да няма директен излаз на злощастната пешеходна пътека;
По време на обсъждането всички се обединихме, че докато не бъдат изпълнени предложените мерки, транзитното преминаване на тежки МПС не трябва да бъде допускано. Според експертите на ИПБ проектирането и изпълнението на всички мерки е реалистично да бъде направено до 2 месеца. По време на обсъждането се постави въпросът за крайния срок на изграждане на обходен път на гр. Айтос за транзитно
преминаване на тежки МПС. От присъстващите институции стана ясно, че още няма определено трасе за обхода. Гражданите на град Айтос, както и експертите на ИПБ, се обединиха около мнението, че държавните институции към този момент не са предприели конкретни действия за стартиране на процедура (възлагане, проектиране и изпълнение) на обходния път на град Айтос. На следващия ден, 14.10.2021 г., МРРБ
изпрати поредния си заместник-министър, който прехвърли цялата отговорност за изграждането на обходния път на град Айтос на общината. В същото време общината прехвърля цялата отговорност на АПИ. Класическо поведение познато ни от случая „Своге“. Видно е, че служебното правителство не желае да се захване с решаването на конкретни проблеми на хората и ще използва всички
бюрократични методи, за да изчака изтичането на мандата му.
Предлагаме становището да бъде предоставено на министъра на МРРБ г-н Гроздан Караджов и до 22 януари 2022 г. да получим отговор на следните въпроси:
1. Ще бъдат ли приети и изпълнени в срок предложените мерки от общественото
обсъждане?
2. Няколко месеца след трагичния инцидент от град Айтос има ли определено трасе за
обходния път на града?
3. Кога ще ни бъде предоставен график за изпълнение на етапите по дейност за
реализиране на проекта за обходен път на град Айтос.