УВАЖАЕМИ Г-Н КАРАДЖОВ,
В Института за пътна безопасност през последния месец постъпват множество сигнали за
рискови участъци от републиканската пътна мрежа. Експертите на Института са извършили множество
инспекции и са констатирали стотици несъответствия и дефицити, застрашаващи живота и здравето на
всички участници в движението по пътищата. Един от тези участъци е Аспаруховият мост в град Варна.
Мултидисциплинарен екип на Института за пътна безопасност е констатирал висок риск за
експлоатацията на моста. Предоставяме Ви доклад, в който заключенията са, че всички елементи на
безопасност /асфалтово покритие, тротоари, пътни обезопасителни системи, отводняване, организация
на движението, осветление/ не отговарят и на минималните нормативни изисквания за безопасност на
движението по моста. Състоянието на 13-та колона е критично и се нуждае от незабавна рехабилитация,
в противен случай е възможно цялото съоръжение да бъде компрометирано да и не може да бъде
използвано.
Предложението ни е незабавно да се стартира процедура за отстраняване на констатираните
дефицитите, като скоростта на движението по Аспарухов мост да се ограничи до 40 км/ч, като се
монтират камери в двете платна на моста. Необходимо е да се потърси наказателна и материална
отговорност на длъжностните лица, отговорни за поддръжката на моста. Също така предлагаме да се
стартира процедура за изграждане на нов мост.
УВАЖАЕМИ Г-Н КАРАДЖОВ,
Очакваме да ни уведомите в най-кратки срокове за предприетите от Вас действия по
обезопасяване на Аспаруховия мост. Експертите на Института за пътна безопасност имат готовност да
ви подкрепят в усилията ви за нормализиране на пътнотранспортната обстановка в страната.