На 20.12.2021 г. с писмо № 08.00-54/20.12.2021 г. Ви уведомихме, че са необходими спешни структурни, кадрови и функционални промени на системата за управление на риска от ПТП. През 2021 г е констатирано лавинообразно повишение на пътнотранспортния травматизъм спрямо 2020 г., като загиналите са 91 души повече. Действия за намаляване и управление на риска не бяха предприети от двете служебни правителства на г-н Стефан Янев. До този момент от ваша страна също не са предприети действия за промяна на негативните последици от ПТП.
Информираме Ви, че за първите два месеца на годината загиналите от ПТП са 60 души, което е с 19% повече спрямо същия период на 2021 г. Анализ на Института за пътна безопасност показва, че тенденцията за увеличаване на жертвите от ПТП се запазва през последните два месеца и ако не бъдат предприети спешни корекции в системата за управление на риска от ПТП, ще достигнем до нивата пътнотранспортен травматизъм от 2015 г., когато България достига най-висок дял на загинали от ПТП и е на последно място в ЕС по този показател.
През 2019 г. българското правителство създаде Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ /ДАБДП/. Основните задачи, които трябваше да осъществява агенцията, е да управлява и намалява риска от ПТП като изготви оценка на риска от ПТП в страната, да координира дейността на всички държавни институции, имащи отношение към безопасността на движението по пътищата, както и да формира държавната политика в тази сфера. Тази агенция е пряко подчинена на министър-председателя и отговорността за нейната ефективност е ваша.
Уважаеми г-н Петков,
ДАБДП се нуждае извършване на спешни кадрови и структурни реформи, както и допълване на устройствения й правилник с допълнителни функционалности.
Очакваме от Вас да проведете публичен конкурс за назначаване на председател на ДАБДП. На този конкурс да бъдат представени конкретни концепции със ясни срокове за постигане на основната цел за устойчиво намаляване на пътнотранспортния травматизъм и достигане на средноевропейски нива през 2023 година.