Уважаеми г-н Трифонов,

 

                        Експертите на Института за пътна безопасност наблюдават с тревога пътния сектор и политиките, които се/не се водят и Ви уведомяваме, че проблемите с поддържането и ремонта на републиканската пътна мрежа (РПМ) имат оперативен характер и не са необходими законодателни промени, или някаква намеса на Народното събрание на Република България, за да може Агенция „Пътна инфраструктура“ да възлага дейности, които са в комепетенциите й относно пътищата в страната. Нелепата  ситуация е предизвикана от безотговорност и некомпетентност, прикрита зад  спекулации от страна на политическото ръководство на МРРБ. Свидетели сме на неспособност и липса на решителност от назначените от вас лица за ръководители на МРРБ и АПИ за поемане на отговорност и предприемане на необходимото, с което те застрашават националната сигурност. Поради тази причина ви приканваме незабавно да оттеглите министър Караджов и неговия екип и да предложите за назначение доказани експерти в областта на регионалното развитие, благоустройството и инфраструктурата, с каквито партия ИТН разполага.

            Предоставяме ви анализ на фактическото положение с поддържането и ремонта на републиканската пътна мрежа. Вашият министър и неговия екип, в т.ч. и на АПИ, критично забавиха стартирането на новите процедури по ЗОП, които трябваше отдавна да бъдат обявени. Това бездействие, граничещо с безхаберие,  доведе до там, че да няма никакъв шанс да се застъпят сроковете на сключените по времето на служебния кабинет споразумения с поддържащите фирми и старта на новите договори. Тези споразумения бяха гаранцията, че ще се осигури безпроблемно зимния сезон, но също така  съдържаха и схема за разплащане с оглед натрупаните задължения.

            Договорите за поддръжка и ремонт са с прогнозни стойности, а не пределни. Многократното надхвърляне на прогнозните стойности е порочна практика от много години от страна на ГЕРБ и  години наред тази некоректна практика е била решавана  от политическото и оперативно ръководство на МРРБ, в края на годината с излишъците в бюджетите и т.н. Върховна касационна прокуратура на няколко пъти отказва да образува досъдебни производства по тези договори.

            През 2021 г. експертна комисия, назначена от служебното правителство, изготви доклад, с който предположи евентуална нищожност на договорите, но въпреки това даде и решение в оперативен порядък да се подпишат споразумения със строителните фирми. След този доклад нито министър Комитова, нито министър Караджов не предприемат нищо за произнасяне от българския съд за характера и законосъобразността на договорите.

            В продължение на цели 4 месеца предложеното от вас политическо ръководство на МРРБ правеше анализи, ревизии и проверки, но не организира обществени поръчки за ремонт и поддръжка на РПМ (оправданието, че е юридически капан още веднъж ни доказва, че посочените от вас лица не са способни да управляват инфраструктурата на България), вместо да организира тези проверки така, че своевременно и експертно да се установи дали извършената и сертифицирана работа е действителна, дали е извършена с нужното качество, дали цената отговаря на възложеното и изпълненото. Тоест – задачата на министъра трябваше да бъде в спешен порядък да извърши, та макар и частично, но ясно и точно своите проверки, за да бъде сигурен в това, което е безспорно и следва да бъде заплатено. Вместо това, стигна се до нападки и обвинения в коалицията, което по недопустим начин руши авторитета и стабилността на страната.

            На 15.04. 2022 г. в предаването Панорама вашият министър Караджов не възрази нито веднъж на предшественика си Нанков относно законността на процедурите по възлагане на ремонт и поддържане на РПМ, както и изобщо по която и да е поставена тема. Цялото поведение на министър Караджов беше като на ученик, който не си е научил урока. За жалост, такова поведение той често демонстрира от екрана и по медиите, където се изявява. Десетки грешки, неразбиране, нерешителност, противоречиви изказвания, некоректно и безотговорно поведение са белязали неговото 4-месечно управление като министър.

            В Комисията по регионално развитие и благоустройство към Народното събрание дори експерти на политическа партия ИТН  се разграничават и негодуват от  министър Караджов, заради бездействието и некомпетентността му. Такова е и мнението на експертите на Института за пътна безопасност, както и на широк кръг от обществото.

            Всичко това освен, че рефлектира върху партията ви, е крайно вредно за България, за българските граждани, за пътностроителния бранш, за хилядите работници-пътищари и за имиджа на цялото правителство.

            В заключение, екипът на Института за пътна безопасност Ви призовава да оттеглите незабавно министър Караджов и неговия екип и да предложите експерти, доказани и стойностни  хора, които да поемат отговорността и да ръководят с необходимата висота тези ключови за България институции – МРРБ и АПИ.