Уважаеми г-н Петков,

Институтът за пътна безопасност в периода 2019-2021 г. със свои доклади е констатирал стотици несъответствия на извършени ремонти, както и мърляво поддържане на пътната инфраструктура. Докладите са предоставяни на всички министри на регионалното развитие и благоустройството в този период. Провеждали сме с всички министри срещи, на които сме изисквали да бъде допуснат нормативно извънсистемния контрол при извършване на ремонтни и поддържащи дейности по републиканската пътна мрежа. Желание от тяхна страна до този момент няма.

През 2021 г. сме свидетели на желанието на две служебни правителства с премиер г-н Стефан Янев  да бъдат осветлени корупционни зависимости между строителни фирми и възложителя – Агенция “Пътна инфраструктура” при ремонт и поддръжка на пътищата в България. Усилията на служебните правителства доведоха до протести от страна на строителните фирми, поставен беше и въпросът, че е застрашена пътната безопасност. Това е поредната манипулация и спекулация с темата безопасност на движението по пътищата, защото некачествените ремонти и лошата поддръжка на пътищата са една от основните причини след 2018 г. (тежката катастрофа при Своге) българското общество да осъзнае, че корупцията го убива по пътищата. В момента имаме редовно правителство, което има желание промяната за осветляване на всички корупционни практики да продължи, но е изнудвано от един от коалиционните му партньори, който в случая се явява и адвокат на всички строителни фирми, които в този период са поддържали и ремонтирали некачествено и опасно пътната инфраструктура.

Институтът за пътна безопасност настоява незабавно да бъде създаден Консултативен съвет към министър-председателя на Република България, в който да бъдат допуснати независими и доказани експерти по управление на риска, одитори по пътна безопасност, пътни инженери, икономисти и юристи. Този консултативен съвет от независими експерти да извърши последващ контрол върху дейността на надзорните фирми, възложителя и на други държавни експерти по спорните договори между строителните фирми и българското правителство.

-да разпоредите незабавно качването на сайта на АПИ на всички проекти, касаещи изграждането, ремонтирането, временната и постоянната организация на движението на РПМ от 2019 г. насам, както и за предстоящите ремонти, реконструкции и други по пътната инфраструктура.

-да създадете работна група, която да разгледа възможността за нормативни промени, касаещи надзора върху строителството и ремонта на пътищата. В момента надзорните фирми се явяват един вид “навлек” между строител и възложител. Надзорните фирми с  мълчаливото си съгласие са узаконявали корупционните практики до момента. Необяснимо е или по-скоро е обяснимо как така неправителствени организации констатират множество дефекти след всеки ремонт на пътищата, а надзорните фирми не са ги констатирали.

Уважаеми г-н Петков,

Институтът за пътна безопасност подкрепя вашите усилия да се противопоставите на всички корупционни практики  в пътното строителство, като очакваме от вас да предприемете революционни промени в организацията на възлагане, контрол и експлоатация при ремонта и поддръжката на нашите пътища. Оставаме в готовност да ви разясним понятието “извънсистемен контрол”, тъй като до този момент трима министри не успяха или не желаеха да го разберат.