В Института за пътна безопасност постъпиха множество запитвания относно достоверността на часовите ставки за предоставяне на услугите на Капш към Агенция “Пътна инфраструктура” по договор за “Проактивен мониторинг…….”. Информацията, с която разполагаме, е че приложимите часови ставки са както следва:

  • Проект Мениджър – 290, 40 лв. с ДДС на час;
  • Системен Специалист- 270, 00 лв. с ДДС на час;
  • Програмист- 220, 00 лв. с ДДС на час;
  • Тестър- 215, 00 лв. с ДДС на час.

При 23 работни дни в месеца по 8 часа и средна цена на часовите ставки от 248, 75 лв. с ДДС излиза, че средно на месец заплатата на един експерт по поддръжка на тол системата е 45 770 лв.

Проучване на ИПБ показва, че през 2021 г. заплатите в IT сектора варират между 2 и 9 хил. лв. месечно. Noble Hire изчисляват, че средната заплата на един висококвалифициран IT експерт е 4 120 лв. на месец.

Договорът между АПИ и Капш не защитава обществения интерес. Отказът на АПИ да назначи собствени висококвалифицирани  IT експерти и прехвърлянето на дейности на частна фирма с повече от 10 пъти по-високо заплащане е една добре организирана хранителна верига.

Откроява се и още един проблем, освен високите часови ставки, а именно отказът на АПИ да контролира и управлява тол системата на България. В момента цялата информация за местоположението и движението на тежкотоварния и автобусен транспорт на територията на Република България се отчита и съхранява в сървъри на частна международна компания. Тази информация може да бъде използвана за различни цели от събирането на тол такси и е възможно да се превърне в заплаха за националната сигурност на Република България. Затова за пореден път експертите от ИПБ настояват за незабавно връщане на контрола върху тол системата в АПИ.

Предоставяме Ви копие от ценовото предложение на Консорциум “Капш Трафик Солюшънс” към Договор № РД-37-22/23.12.2020 г. между АПИ и Капш.

ИЗТЕГЛИ: Ценови предложения Капш