След като се запознаха с Доклада за транспортно проучване на пътен възел „Водна палата“, възложен от община Пловдив, експертите на Института за пътна безопасност считат, че той съдържа достатъчно по обем и качество информация, въз основа на която може да се направят безпристрастни и обективни изводи. От трафик данните се потвърждава, че в направление север-юг на кръстовището на бул. “ Цар Освободител III Обединител“ с бул. „Марица-Юг“ в часовете от 07.30 до 09.00 и от 17.00 до 18.30 в работно време е налице трафик на МПС, който е значително по- голям от възможностите на пътния възел. Община Пловдив не ни предостави информация за пътнотранспортния травматизъм в района на кръстовището. Докладът съвсем коректно е изследвал прогнозното транспортно натоварване в град Пловдив до 2040 година. Предлагат се два варианта за решаване на транспортния проблем на пътния възел. И двата варианта са с подземно преминаване на бул. „Марица-юг“.

Институтът за пътна безопасност счита, че изграждането на кръстовища на две нива трябва да се извършват само след цялостен анализ на транспортните потоци, които да включват и следващите кръстовища по направлението север-юг. В противен случай е възможно транспортните проблеми на пътния възел да се пренесат на следващите кръстовища. Община Пловдив не ни предостави доклад, с който е извършен одит за безопасност на проекта и на съществуващото кръстовище. Коректно е да се каже, че тя няма такова задължение, но извършването на одит за безопасност на движението по пътния възел ще ни даде още по-силни аргументи дали решението за изграждане на кръстовище с две нива на преминаване е най-доброто. Необходимо е да се преразгледат транспортните решения в проекта за преминаването на пешеходците и
велосипедистите в посока изток-запад.

Предлагаме на общинските съветници да не спират реконструкцията на кръстовището, като дадат възможност на община Пловдив в двуседмичен срок да предостави допълнителна информация за целесъобразността на приетия вариант от доклада за транспортно проучване. Община Пловдив да подобри административния си капацитет, както и комуникацията с гражданите. Считаме, че един от основните проблеми на предложеното решение за изграждане на кръстовище на две нива е в недостатъчната информираност на обществеността в град Пловдив. Проверка на Института за пътна безопасност показва, че общественото обсъждане на проекта е преминало при липсата на достатъчно информация до заинтересованите страни и това е предпоставка за политически спекулации.