Уважаеми г-н Петков,

През последните десет години държавните институции са абдикирали от управлението на безопасността на движението в България. С няколко становища и анализи Ви информирахме, за бързо нарастващия пътнотранспортен травматизъм през последните месеци. Действия от вашето правителство не бяха предприети. Отказа от управление на риска от ПТП винаги води до множество тежки катастрофи характеризиращи се с голям брой убити и тежко ранени. Предоставяме ви анализ на данни на Европейската Комисия за загиналите от ПТП който ни показва, че са необходими незабавни действия от българското правителство за да не допуснем тежки катастрофи като тези край град Своге и на магистрала „Струма“.

В сравнителен план България продължава да губи войната по пътищата с темпове по-високи не само от средното в ЕС, но дори и на Балканите. Институтът за пътна безопасност, като национален координатор в България  на Европейската харта за пътна безопасност, осъществи подробен сравнителен анализ на ситуацията с повишаващите се нива на пътнотранспортния травматизъм в България. Ситуацията изглежда повече от смущаваща на ниво Европейски съюз – въпреки ограниченията на трафика в пандемията и намаляването на нивата на загиналите и ранените в целия ЕС през 2020 г., то през 2021 г. България се отличава в негативна перспектива с 21% увеличение на загиналите, като дори “лидерът” в класацията по брой загинали на милион население Румъния не показва такова шоково нарастване на загиналите в сравнение с 2020 г.

ДЪРЖАВАЗагинали на
1 милион 2019г.
Загинали на 1 милион 2020г.Загинали на 1 милион 2021г.2020/2021 в %
Словения49385443%
Хърватия73587223%
България90678121%
Италия53404819%
Унгария62475618%
Франция50394516%
Испания37293210%
Румъния9685938%
Латвия6973786%
Словакия5045475%
Гърция6454575%
Австрия4739404%
Чехия5848503%
Белгия5643430%
Финландия3840400%
Португалия675250-3%
Нидерландия343028-4%
Германия373331-6%
Швеция222017-6%
Ирландия292927-6%
Естония394441-7%
Кипър595449-8%
Люксембург364238-8%
Полша776659-10%
Латвия676352-17%
Дания342823-17%
Малта322117-18%
ЕС5142445%
Таб. 1 Пътнотранспортен травматизъм ЕС по години и сравнение в процент 2020/2021 г.

Липсата на устойчиви политики в сферата на пътната безопасност през последните 10 години поставят България в незавидната ситуация да е държавата, която показва най-малко напредък в пътната безопасност не само в ЕС, но и на Балканите. Данните на таб. 2 за положението на Балканите показват, че по нива на загинали на милион население България отново е в челната тройка с най-висок риск да загинеш със страни като Косово и Черна гора, които не са членове на ЕС и нямат достъп до европейско финансиране за повишаване на нивата на пътна безопасност.

ДЪРЖАВАЗагинали на
1 милион 2019г.
Загинали на 1 милион 2020г.Загинали на 1 милион 2021г.2020/2021 в %
Косово60435937%
България90678121%
Черна гора76778815%
Албания8063698,8%
Сърбия7771755,9%
Босна и Херцеговина7469725
Гърция6454575%
Северна Македония636056- 7%
Таб. 2 Пътнотранспортен травматизъм на Балканите (2019-2021)

За съжаление подобна е и картината в България при сравнение на първото тримесечие за 2022 г. спрямо 2021 г.  При официалната статистика наблюдаваме на фиг. 3 рязък и постоянен ръст с над 25 души повече загинали, 144 повече ранени и 110 повече тежки ПТП или над 34% повече загинали за първите три месеца на годината спрямо 2021 г.

Месец / ГодинаПроизшествия със загинали и ранениЗагиналиРанени
Януари
202040638509
202137226464
202240433488
Февруари
202038120509
202131223387
202238427482
Март
202030226383
202136021445
202236635470
Таб. 3 Пътнотранспортен травматизъм в България януари - март 2020, 2021, 2022 г.

Липсата на капацитет и разбиране сред българските политици да приложат на практика принципите на Визия Нула води до това положение България да затъва в безперспективност в сферата на пътната безопасност и да се отдалечава от амбициозните цели на ЕС, които за периода 2020-2030 г. изискват намаляване не само на загиналите с 50%, но и на ранените.

Институтът за пътна безопасност настоява премиера Кирил Петков да реагира на влошаващото се положение по българските пътища и  да предприеме спешни действия. Оправданията на държавните институции отговорни за безопасността на движението  по пътищата с пандемията и увенчаващия се трафик са израз на безсилие и капацитет при управлението на риска от ПТП. Доказателство за това са изнесените по горе данни на ниво Eвропейски съюз.