БМ-01-22/13.01.2022 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н КАРАДЖОВ,

 Във връзка с инцидента с поредна паднала скала на път II-82 София- Самоков на 12.01.2022 г., Институтът за пътна безопасност Ви уведомява, че още на 16.01.2019 година предоставихме доклад до министъра на регионалното развитие и благоустройството, с който го информираме за множество дефицити по пътя Самоков-София. С доклада се констатира висок риск от настъпване на тежки ПТП. На 26.02.2019 г. Получихме отговор с изх № 33-00-47/26.02.2021 г. от председателя на УС на АПИ, с което ни информира, че АПИ ще предприеме мерки за обезопасяване на пътя София-Самоков и отстраняване на дефицитите, след като бъде осигурено финансиране.

Близо 2 години по-късно, през месец декември 2020 г.  Институтът за пътна безопасност възложи на международен одитор оглед и оценка на риска на пътя София-Самоков. В доклада си инж. Стелиянов посочва:

 • пространствена геометрична несъвършеност – липса на вираж или негативен вираж в завой;
 • нарушена структура на асфалтовия слой с възможност за проникване на вода в носещите слоеве;
 • деформации в платното за движение, които имат потенциал да доведат до:
  • загуба на контрол на МПС;
  • задържане на вода и аквапланинг;
  • задържане на вода и вледеняване (нежелателно удължен спирачен път);
 • недостатъчна и остаряла сигнализация с пътни знаци;
 • остаряла и липсваща хоризонтална маркировка;
 • неадекватност на пътната обезопасителна система (ПОС).

Докладът, който ви прилагаме, беше изпратен до Министерски съвет с входящ № 08.10-234/04.12.2020 г. и отново на вниманието на МРРБ с входящ № 03-08-122/04.06.2021 г., без предприети действия по обезопасяването на пътя.

УВАЖАЕМИ Г-Н КАРАДЖОВ,

Оставаме в oчакване да разберем какви действия ще бъдат предприети от страна на Агенция “Пътна инфраструктура”  за обезопасяване на опасния от години пътен участък?