Институтът за пътна безопасност извърши сравнителен анализ на административно-наказателната дейност на МВР за периода януари 2019 г. – ноември 2022 г., резултатите от който показват наличие на тежки организационни проблеми.
Контролната дейност на пътна полиция по никакъв начин не влияе върху жертвите от ПТП.
За посочения период невръчените електронни фишове са се увеличили с 3,3 пъти, а при наказателните постановления (НП) увеличението е с 6,6 пъти. Същевременно се констатира съществен спад при установените нарушения по ЗДвП, като през 2021 година нарушенията са 380 180 по-малко спрямо нарушенията през 2019 година.

Колкото по-малко актове и електронни фишове издава МВР, толкова повече се увеличават невръчените наказателни постановления и електронни фишове.

За периода не се установява пряка връзка между броя на невръчените НП и загиналите при ПТП.

Данните показват, че административно-наказателната дейност не е ефективно организирана от професионалното ръководство на МВР, което не може да бъде решено с правни инструменти. В пътна полиция кипи безсмислен труд.
Институтът за пътна безопасност категорично се противопоставя на порочната практика на различните политически ръководства на МВР през последните години да се опитват да решават организационни проблеми чрез промени в законодателството.

Настояваме за цялостно преразглеждане на методологията на контрол и поведението на полицейските сили и препоръчваме на министъра на вътрешните работи да възложи изготвяне на SWOT-анализ – широко популярна техника от стратегическото управление.

SWOT-анализът ще покаже както дефицитите на административно- наказателната дейност, така и възможностите за въздействие на пътнотранспортния травматизъм.

Данните са ни любезно предоставени от Lex.bg.