Липсата на политики за развитието на пътнотранспортната система в България превръщат всеки протест по темата пътища в България в политически.

Институтът за пътна безопасност счита, че пътностроителните фирми са жертва на политическото противопоставяне в страната, тъй като се счита, че същите са свързвани с модела “ГЕРБ”. Това е класическа политическа наказателна акция  от страна на служебното правителство срещу обръчи от фирми, които са нарочени за близки до една политическа партия. От друга страна нежеланието на служебното правителство да извърши международен одит за качеството и сигурността на нашите пътища, който да идентифицира дефицитите при ремонта и строежа на пътища в България и да постави незаобиколими стандарти за качество и сигурност, ни показва че се подготвя създаването на нови  обръчи от фирми, които да работи по същия модел, но за друг политически субект.

Учудващо е защо строителните фирми не предприемат съдебни действия срещу Агенция “Пътна инфраструктура” за неизплатените им суми. Политическото противопоставяне превръща в жертва строителните работници, строителните фирми, и всички граждани, ползващи пътищата на Република България.

Институтът за пътна безопасност напомня на министър-председателя г-н Стефан Янев, че политическата и човешка отговорност за безопасността на нашите пътища е негова отговорност.

 

   ЕКИП НА ИНСТИТУТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ