Експерти на Института за пътна безопасност направиха инспекция на ремонтирания участък от км 156+000, след пътен възел „Белозем“ до км 168+000 преди п.в. „Оризово“ платното в посока „София – Бургас“.

При инспекцията се установи, че положената пътна настилка е с много добри показатели на равност и подобрено отводняване. Хоризонталната маркировка отговаря на нормативните изисквания за светлоотразителност. Обозопасителната система за пътищата /мантинелата/ също отговаря на нормативните изисквания, като в разделителната ивица е  поставена ОСП – H2/W7 , а на банкета ОСП – N2/W2. В момента продължава да се извършват ремонтни дейности в платното „Бургас-София“ в същия участък. Движението е пуснато двупосочно в дясното ремонтирано платно, като е изградена необходимата временна сигнализация  за осигуряване безопасността на движението. По време на инспекцията не са констатирани нередности на временната организация на движението.

При направения оглед се констатира, че в началото на ремонтирания участък, няма изградено отводнително съоръжение с дължина около 300 метра. След проведена работна среща с ръководството на дружество „Автомагистрали“ установихме, че в част от този участък е предвидено изграждане на дренажна система за отводняване на пътната настилка и земното легло. Пътят е пуснат с временна организация на движението /ВОД/ за облекчаване на трафика и строително-монтажните дейности продължават.

Експертите на Института за пътна безопасност считат, че при така изградената ВОД няма опасност за безопасността на движението.