През последните няколко дни усилено се коментира необходимостта от повишаване на стойността на гражданската отговорност. Представители на асоциация на застрахователите използват медиите за да ни информират, че застрахователните обезщетения от началото на годината нарастват и са необходими допълнителни средства за това. По същото време министъра на вътрешните работи дава пресконференция за медиите и съобщава, че пътнотранспортните произшествия от началото на годината са намалели, както и жертвите от тях с 12.7%. През 2017 година МВР отчита спад на ПТП, както и на ранените и жертвите от катастрофи. За сметка на това застрахователите през 2017 г са изплатили с 34 милиона лв повече обезщетения спрямо 2016 година.

Тази противоречива информация от две институции имащи пряко отношение към пътнотранспортния травматизъм поражда няколко въпроса:

– Кой казва истината?

– Има ли проблем със статистическата информация?

– Кой носи отговорност за несъответствията?

– Има ли изготвен независим анализ за състоянието на пътната безопасност в страната?
Отговорите на тези въпроси ще ни дадат възможност да установим наистина ли е необходима промяна на цената на ГО.

Институтът за пътна безопасност категорично се противопоставя „богатият” български народ да плаща цената за неефективното управление на пътната безопасност в страната.