Цели

Повишаване нивото на ПБ в страната;
Обединяване експертния потенциал в областта на ПБ;
Изграждане и развитие на международни контакти, обмяна на опит и добри практики;
Генериране, поддръжка и разпространение на информационни ресурси, свързани с ПБ;
Подпомагане дейността на държавните органи и институции в сферата на ПБ и научно изследователска дейност;

Задачи

Осъществяване на постоянен мониторинг на дейността на всички институции отговорни за ПБ;
Изготвяне и разпространение доклади, анализи и изследвания за състоянието на ПБ и ефективността на противодействието на пътнотранспортния травматизъм;
Обективен анализ на ПТП и причините водещи до тях;
Изготвяне на концепции и стратегии за внедряване на ИТС и международни стандарти в организациите участващи в движението по пътищата на страната;
Поддръжка и предоставяне на информационни и статистически данни;
Участие в или организиране на международни семинари и конференции по ПБ;
Реализация на инициативи за обучение и популяризация;
Изготвяне на становища по законопроекти свързани с ПБ;
Изработка и поддръжка на информационен сайт и мобилни приложения за ПБ;
Реализация на медиен проект в сферата на ПБ;

Структура