Списък на учредителите на

Институт за пътна безопасност

 

 

1.Александър Аризанов от гр. София  – завършва „Икономика на интелектуалната собственост“ в УНСС. Работи в сферата на Европейските проекти и по специалността си.

2.Анелия Танева от гр. Варна  – Завършва „Счетоводство и контрол” в Икономически Университет  –  гр.  Варна.  Състезател по ветроходство, също така и по волейбол. Организатор на международен турнир по волейбол „Варна Мастърс Волей“.

3.Анелия Терзиева от гр. Разград –  майка на Никола, загинал при ПТП. Работи в сферата на животозастраховането.

4.Анна Заркова от гр. СофияЗавършва „Българска филология” в СУ „Св. Климент Охридски“,  работи в сферата на криминалната журналистика.

5.Антоанета Владова от гр. София.

6.Антон Петков – завършва Технически Университет София, специалност „Радио и Телевизия”. 25 години работи в системата на МВР, в момента работи в сферата на телекомуникациите.

7.Блага Троицова от гр. София – завършва „Финанси” в Академия по икономика –  гр. Свищов. Работи в сферата на търговията.

8.Благовест Рагев от гр. София – завършва ”Геодезия и Кадастър” в УАСГ, работи в сферата на консултантските услуги.

9.Богдан Милчев от гр. София – работи в сферата на сигурността , експерт по безопасността на движението по пътищата. От 1995г.  до  2014г.  работи в системата на МВР. От 2011г. до 2013г.  заема поста началник на  ОПП – СДВР.

10.Бони Енчева от гр. София – работи в Дженерали Застраховане.

11.Васил Кубадинов – завършва ”Маркетинг и реклама” в УНСС. В момента е съдия към „ Българска федерация автомобилен спорт”.

12.Васил Паунов от гр.Русе – работи над 25 години в областта на обучението на учители и деца по Безопасност на движението по пътищата. Автор на множество научни разработки и помагала за обучение по безопасността на пътното движение.

13.Весела Василева  от  гр. София – завършва магистратура „ Мултимедия и Компютърна Анимация” в НБУ. Работи като графичен дизайнер.

14.Галина Хайдар от гр. Софиядългогодишен учител и директор в столична детска градина, докторант на тема: „Превенция на риска: обучение на децата по безопасност на движението и развитието на когнитивните им операции“.  Автор на система от учебни помагала за обучение на децата по безопасно поведение и защита при бедствия.

15.Галихин Димитрий от гр.Варна  – по професия е програмист. Има информационен  сайт за безопасността по пътищата.

16.Георги Иванов от гр. Софиязавършва Технически университет –  гр. София. Работи като директор  в дирекция „Ликвидация на  МПС‘‘ – Дженерали Застраховане.

17.Гергана Петрова от гр. София – завършва „Финансов мениджмънт” в НБУ. Работи в сферата на финансите.

18.Гергана Иванова от гр. София  –  работи като директор „ Международни щети“ – Дженерали Застраховане.

19.Деница Тодорова от гр. Варна – завършва „Стопанско управление” в СУ” Климент Охридски”. Работи в сферата на финансите.

20.Диана Русинова от гр. София – Експерт по организация и управление на транспорта и транспортно-комуникационните потоци. Завършва магистратура по икономика  “Джордж Вашингтон” САЩ, организира множество мероприятия в България, свързани с подобряването на транспортната сигурност, национални кръгли маси по тема “Транспортът в България”. През 2013 г. организира съвместно с партньори и провежда кампанията по БД “Разумният си ти”, където в рамките на няколко дни се обучават над 400 деца на основните правила за безопасно поведение на улицата и при управление на автомобил. Разработва “Анализ разходи-ползи и финансов анализ” за градския транспорт на Столична община през 2014-2015 г. В момента съставя и разработва транспортно-комуникационни анализи; провежда изследвания за подобряване на безопасността по пътищата, извършва независими консултации при изясняване на обстоятелства при ПТП.

21.Диана Стамова от гр. София –  завършва СУ” Климент Охридски”, специалност „Руска филология”- магистър.  Владее руски , английски и испански. Работи в частния сектор.

22.Димитър Ганев –  от гр. София, работи в сферата на безопасността на движенията по пътищата. В периода 2013-2015г. е изпълнителен директор на Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация”.  Дългогодишен служител  в Министерството на енергетиката. От 1991 до 1999 година работи като секретар на Националната комисия по безопасността на пътното движение в Министерския съвет. Димитър Ганев е участвал в изготвянето на едни от най-съществените изменения на Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата и приложението към него, както и редица други подзаконови нормативни актове.

23.Димитър Митев от гр.София – баща на загиналият при ПТП с мотор Боян. Завършил „Психология”. Работи в сферата на сигурността.

24.Ева Попова от гр. София – завършва МИО в УНСС, магистър по „Публична администрация”. Участва в организирането на мероприятия  по безопасността на движението по пътищата. Работи в сферата на финансите.

25.Евгини Бонев от  Варна – рекламен консултант към радио Мая.

26.Екатерина Банкова от София – завършила „Икономика” в Икономически институт – гр. София . Работи в организация „Труд и човешко ръководство“.

27.Ива Станчева от гр. Пловдив – работи в сферата на туризма.

28.Ивайло Петров – художник с множество награди и самостоятелни изложби Завършва Художествената академия с отличен успех .  Преподавател с над 20 г. стаж в УАСГ.

29.Емил Марков – бакалавър и магистър по „Политология” от СУ „Св. Климент Охридски“, младежки и студентски лидер,  докторант  по „Съвременна българска политика“ към СУ „Св. Климент Охридски“  и член на Студентски съвет на СУ. Специализира европейски науки в Университета в Маастрихт, Холандия. Награждаван е на национални и международни конкурси в сферата на гражданското общество, образованието и младежката политика. От две години е външен експерт към Постоянната комисия по транспорт и туризъм към Столичен общински съвет. Член е на Управителния съвет на гражданско сдружение „Мрежа за инициативи и решения“, което за кратък период обединява различни   организации, с които организират кръгли маси и инициативи, свързани с безопасността по пътищата. Владее английски и руски.

Сдружение „Мрежа за инициативи и решения”   е организация на хора с опит и експертиза в различни области, чиято основна цел е да развиват гражданското общество в България.

30.Иванка Вражалова от гр. Петрич – майка на загиналата в ПТП Паулина.

31.Йоран Свенсон – президент на Българо-Скандинавската търговска камара, почетен консул на Кралство Швеция и ръководител на мисията в София от 2011 г. до 2017 г . Живее в България от 1994 г. и работи в сферата на международната спедиция и логистиката. Женен е за българка и има едно дете.

32.Иво Танев от гр.София – телевизионен водещ и артист.  Занимава се със собствен бизнес.

33.Йордана Загорчина от гр.Банскозавършва УАСГ със специалност „Хидромелиоративно строителство”. Работи в сферата на телекомуникациите.

34.Калоян Трулев от гр.София – завършва „Социални дейности“  в СУ „Св. Климент Охридски“,  работи в сферата на образованието.

35.Людмил Василев Пешев от гр. София – завършва „Клинична психология”, специализира „Психотерапия”, работи в помощ със зависимости, социално поведение, неотложна помощ. От 15 години работи в областта на консултиране и одитиране на системи за управление на качество, околна среда, здраве и безопасност, сигурност на информацията и отскоро пътната безопасност.

36.Мария Димитрова от гр. Бургас – майка на Валя, загинала на пешеходна пътека . Председател на фондация „Безопасни улици от Валя”.

Фондация „Безопасни улици от Валя”  е организация на хора пострадали от ПТП, чиято основна цел e намаляване на предпоставките и броя на ПТП с пешеходци. Фондацията участва в различни проекти и програми и реализира кампании за безопасността на движението по пътищата.

37.Методи Митев от гр. София – магистър по икономика в НБУ. Работи във сферата на екологията.

38.Михаил Попов от гр. Бургас – работи в сферата на сигурността. Експерт  по Безопасността на движението по пътищата. Специалист по полезна и безопасна пътна инфраструктура и съвременни Европейски и Световни практики по пътна безопасност.  Секретар и представител за Бургас на фондация „ Безопасни улици от Валя” . Подема и участва в множество инициативи  свързани с намаляване предпоставките и броя на ПТП с пешеходци и повишаване културата на гражданите – водачи на ППС и пешеходци. Активен участник във формиране и утвърждаване на силно и действено обществено мнение за осигуряване безопасността на участниците в движението.

39.Надежда Атанасова от  гр. София .-  завършила ’’Кино, реклама и телевизия’’ в НБУ.

40.Надежда Василева Атанасова от гр. София – майка на загиналият при ПТП с мотор Боян. Работи в сферата на търговията.

41.Настимир Ананиев от  гр. София – завършва „Бизнес администрация”  – бакалавър  в Ирландия. Магистър по „Бизнес администрация” от Американския университет в България. В продължение на 7 години е маркетингов директор за Централна и Източна Европа на най-големия частен колеж в Ирландия  „Griffith College Dublin”. Избран за председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения в 43-то Народно събрание. Към момента е предприемач и изпълнителен директор на частни компании.

42.Николай Паунов от гр. Стара Загора – докторант към Русенския университет „Ангел Кънчев“ на тема „Повишаване безопасността на автомобилното движение чрез усъвършенстване на системата за подготовка на водачи“. Четири години работи, като автоинструктор. В момента е изпитващ водачи на МПС към ДАИ – Стара Загора.

43.Николай Петков от гр. София

44.Николай Шишков от гр. София – пострадал тежко  при ПТП. Работи в „Автомагистрали” ЕАД.

45.Павел Димитров от гр. София – завършва Колеж по туризъм в Благоевград със специалност „Бизнес администрация”. Занимава се със собствен бизнес в сферата на онлайн търговията.

46.Петър Диков – завършва ВИАС, специалност „Архитектура”, има степен  „научен сътрудник”.  Работи в Комплексен Научно-Изследователски и Проектантски Институт по Териториално Устройство, Градоустройство и Архитектура, Национален Център по Териториално и Селищно Устройство, Национален Център по Териториално Развитие и Жилищна Политика, Национален Център по Териториално Развитие. Ръководител на редица проекти и реализации по Териториално устройство, Градоустройство и Архитектура. Ръководител на научни и нормативни  разработки, конкурсни разработки .Има множество публикации.  От 2006 до 2016г.   изпълнява длъжността „Главен архитект” на гр. София.

47.Пламен Митев от гр. Русе  – баща на Петя, загинала при ПТП. Работи като инспектор по здраве и безопасност при работа. Член е на Областната Комисия по Безопасност на Движението по Пътищата. Инициатор и организатор на   кръгли маси по въпросите за  безопасността по пътищата. Съорганизатор и участник в много митинги и демонстрации срещу  войната по пътищата, вследствие  на които са направени немалко промени в тази област.

48.Полина Еленкова- Пешева  от гр. Софияработи като юрист към Комисия за вътрешни актове  от 2 години. Преди това е 12 години адвокат в САТ. Одитор по системи за качество и сигурност на информацията.

49.проф. д-р Никола Владов -. завършва „Медицина” в Медицинския университет  – гр. София, специализира ”Жлъчно-чернодробна, панкреатична, лапароскопска и колоректална хирургия” и „Чернодробна трансплантация” в Париж, а в Италия-„лапароскопска колопроктология”. Защитава дисертация на тема „Хирургично лечение на ехинококови кисти отворени в жлъчните пътища” за придобиване на научна и образователна степен „Доктор по медицина” и дисертация на тема „Рак на панкреаса” и придобива научна степен „Доктор на медицинските науки”. През 2011 г. проф. Владов получава научна степен „Доктор на науките“ и „Професор“. През месец януари 2013 г. избран е за почетен член на Френската академия по хирургия. Работи във ВМА.

50.Райна Комитова от гр. София – завършва „Маркетинг и реклама” в УНСС. Работи в сферата на организиране на мероприятия и услуги.

51.Рени Атанасова от  гр. София – дълги години работи в Комитета за култура.

52.Румяна Чобанова от гр. София– съпруга на  Иван Димитров, загинал на автомагистрала „Хемус”. Работи в сферата на финансите.

53.Руслан Вуцов от гр. София – завършва Юридически факултет на СУ „Климент Охридски”, с 11 годишен стаж като адвокат в САК и  13 години  управител на Застрахователен брокер. Член на КЛАИ в ТАФ. Арбитър на ФИФА в ТАФ през 2002г. Член на Национален Спортен Трибунал на БАФС от 2016 год.

54.Светла Николова от гр. София- завършва ВИАС със специалност „Промишлено и градско строителство” .

55.Светослав Николов от София – Участва в КВГОД в 42 парламент. Председател на ОС към КВГОД на 42 Народно Събрание. Моторист и секретар към мотоклуб. Взима активно участие в законотворчеството.

56.Симеон Славчев от гр. София общински съветник в Столичен общински съвет. Член е на председателския съвет на Столичния общински съвет. Зам.-председател е на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране и  член  на Постоянната комисия по транспорт и туризъм, както и на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика. Висшето си образование завършва в Техническия университет – София ,  инженер-магистър по „Индустриален мениджмънт”. Завършва  „Академия за социална политика“ към  Института за социална интеграция и има придобита допълнителна професионална квалификация по „Управленски умения“. Специализира  „Политически мениджмънт“ в Българското училище за политика към Нов български университет.

57.Симона Будева от гр. София – завършва магистърска степен „Маркетинг”, както и „Туризъм” във Варненски университет. Работи в международна фирма социални медии, дигитален маркетинг.

58.Станислав Попов от гр.София.

59.Стефан БотевСветовен и Европейски шампион, Олимпийски бронзов медалист  по вдигане на тежести . Заслужил майстор на спорта, Световен рекордьор, записан в Световната зала на славата. Завършва НСА. Международен съдия, бивш Генерален секретар на БФВТ и бивш председател на БФСТ. Общински съветник в Столична община в периода 2003- 2007 и Председател на Постоянната комисия на ДМСТ към Столичния общински съвет.  Придобива допълнителна професионална квалификация в City College, Виктория (Австралия) по ” Контрол в строителната индустрия” и ”Трафик контрол”. Управител на ”Би енд Би Агро ”  ЕООД

60.Стефка Стойнова от гр. София – завършва УНСС със специалност „Публична администрация”. Работи в сферата на здравеопазването.

61.Християн Радев от гр. София – завършва Юридически факултет на  ВТУ „ Св.св Кирил и Методий” . Работи в сферата на застраховането. В периода 2005-2008г. е  експерт в Дирекция Автомобилно Застраховане. Към момента е служител на „Дженерали застраховане” АД.

62.Христо Драгиев от гр. София – завършва  ТУ София, специалност „Електроенергетика”.    Дългогодишен спортист по Киокушинкай, участва на Световното първенство в Лондон през 2013 г.

63.Цветан Гемишев от гр. Софиязавършва СУ „Св.Климент Охридски“  специалност „Българска филология”. Към момента работи в сферата на журналистиката.

64.Юлиан Арнаудов от гр. Варна –  следва „Психология” във Варненския свободен университет. Работи в сферата на рекламата. От 2011г. се занимава с кампания „Спри! Давам път на пешеходец!”