Богдан Милчев
Председател на УС от 2019 г., от София. Работи в сферата на сигурността, експерт по безопасността на движението по пътищата. От 1995 г.  до  2014 г.  работи в системата на МВР.

 

Руслан Вуцов
Член на УС
Председател на УС от 2017 г. до 2019 г ., от София.
Завършва Юридически факултет на СУ „Климент Охридски”, с 11 годишен стаж като адвокат в САК и  13 години  управител на Застрахователен брокер.

 

Йоран Свенсон
Член на УС
Президент на Българо-Скандинавската търговска камара, почетен консул на Кралство Швеция и ръководител на мисията в София от 2011 г. до 2017 г . Живее в България от 1994 г. и работи в сферата на международната спедиция и логистиката. Женен е за българка и има едно дете.

 

Михаил Попов
Член на УС,от Бургас

Работи в сферата на сигурността. Секретар и представител за Бургас на фондация „Безопасни улици от Валя”. Специалист по полезна и безопасна пътна инфраструктура и съвременни Европейски и Световни практики по пътна безопасност.

 

Ива Станчева
Член на УС, родена в гр. Пловдив с образование в сферата на туризма и маркетинга. В годините се включва в различни каузи в подкрепа на опазването на околната среда и подобряване на живота в градската среда. Като човек мечтаещ добрите неща да се случват и в България топло прегръща идеята за създаване на Институт за Пътна Безопасност. Един от активните членове на института още от създаването му.

 

Георги Гълъбов
Член на УС от 2021 г., завършил Юридически факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ специалност „Право“,  по настоящем докторант в катедра „Административноправни науки“ с тема „Административно наказателна отговорност по Закона за движението по пътищата“. Председател на УС на Сдружение „Академично бизнес общество“ от 2020г., член на УС на Сдружение „Национален научен експедиционен клуб – ЮНЕСКО“ от 2015 г., член на Студентски съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ от 2015 до 2018 г., заемащ позициите заместник-председател и председател.