Институтът за пътна безопасност организира обществени обсъждания на законодателни предложения, касаещи пътната безопасност, като проекта на нов Закон за движение по пътищата от 2018 г., проекти за въвеждане на нова организация на движението в населени места, обсъждания на проблемите с опасния трафик покрай учебните заведения на територията на Столична община.

В периода 2018-2019 г. проведохме семинари-обучения за работещите експерти по пътна безопасност в администрацията на гр. София, Стара Загора, Пловдив, Русе.

Провеждаме ежегодни обучения по различни теми на шофьори на камиони, професионални шофьори, проекти за ВОД, обучения по БДП на ученици и млади шофьори, като имаме изградена база по БДП в партньорство с Висшето Транспортно Училище “Тодор Каблешков”. На разположение на обучаващите е и най-модерният 3D симулатор за обучение на водачи, на Vogel-Germany.