Екипът на Института за пътна безопасност се състои от над 10 000 доброволци, което ни прави една от най-големите и разпознаваеми неправителствени организации в България. Но за да постигнем целите на авангардната програма “Мисия Нула”, ИПБ е създал широка мрежа от партньори- държавни институции, неправителствени и граждански организации, фирми, като работим и с десетки международни партньори.

Работим, за да постигнем промяна на пътнотранспортната среда и да помогнем държавата да извърви дългия път от последните места в Европейския съюз по напредък в сферата на пътната безопасност.