Институтът за пътна безопасност извърши оценка на риска на цяла България по географски принцип, по области и по идентифициране на черни точки. Данните за извършване на тази оценка на риска са получени от Гаранционния фонд, Асоциация на застрахователите в България, НСИ и сайта на МВР. Използван е швейцарски стандарт SN-641724, тъй като до този момент в България няма приет стандарт за оценка на риска. Чрез него освен, че сме идентифицирали риска, ние сме го и приоритизирали. Оценката на риска ни дава възможност да управляваме по-ефективно парите, които харчим за строеж и ремонт на пътища. Тя ни показва дали е необходимо да се извърши ремонт или трябва да се построи изцяло нов път. При определяне на черните точки в отделните области констатирахме, че в България пътнотранспортните произшествия не се идентифицират съгласно изискванията на Директива 2008/96, информацията за това къде е настъпило едно ПТП е изключително неточна и невярна. Затова използваме данни на Асоциацията на застрахователите в България при идентифицирането на местата, на които стават най-много пътнотранспортни произшествия в различните области. Констатирали сме над 1500 черни точки.

Към днешна дата официално МВР води, че имаме около 90 опасни места в България.  Гърция идентифицира над 7000 такива, Швейцария е идентифицирала над 4000. И трите държави имат сравнително еднакво население и размери, от което излиза че България има най-малко опасни места в целия Европейски съюз.  Това само по себе си ни показва, че имаме изключително сериозен проблем с достоверността на информацията, която се събира от държавните институции за пътнотранспортния травматизъм.

Навсякъде ли в България рискът да попаднете в катастрофа е еднакъв?

Отговорът е НЕ!

Както се вижда от карта №1 вероятността да загинеш от ПТП в някоя от областите е различна от тази да попаднеш в леко ПТП. От картата се вижда, че в Софийска област е най-вероятно да загинеш от ПТП. Веднага до нея се нареждат градовете Ловеч, Русе, Варна и Пловдив. Най малка вероятност от смърт при ПТП има в градовете Перник, Търговище, Ямбол, Шумен и Габрово.

След като се идентифицира риска в отделните области на България е необходимо да се установят и така наречените черни точки /места, на които стават най-често ПТП с ранени и загинали/. Със съдействието на АБЗ Институтът за пътна безопасност идентифицира и най-опасните места в отделните областни градове. Идентифицирането на дефицити в транспортната ни система ще ни даде възможност да ги отстраняваме преди настъпването на тежки ПТП.

Висок риск
Среден риск
Нисък риск

Има ли кой да управлява риска от ПТП в България?

Отговорът е НЕ!

На 01.02.2019 г. с постановление №21 на МС е създадена Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата, която трябваше да управлява риска от ПТП. За тези две години от нейното създаване Агенцията няма правомощия за управление на риска от ПТП. Не е изготвила и оценка на риска от ПТП.  В същото време на 03.02.2021 г  гръцкият премиер Мицотакис представи оценка на риска от ПТП в Гърция, както и екшън план за отстраняване на 7000 черни точки в цялата страна, като програмата от 450 милиона евро ще бъде финансирана от Европейската инвестиционна банка.

Greece rolls out action plan for road safety

След преглед на международните стандарти за управление на риска се установи, че за да управляваш риска би следвало и да си собственик на същия. Нормативно този въпрос не е уреден в България. Собственик на инфраструктурата би следвало и да е собственик на риска, което изключва ДАБДП да управлява същия. За това от Института за пътна безопасност предлагаме да се извършат структурни промени и АПИ да се обедини с ДАБДП.

Изваждането на АПИ от МРРБ и превръщането му в държавна агенция, пряко подчинена на МС, ще приоритизира изграждането на безопасна инфраструктура и ще направи по-прозрачно харченето на пари при ремонт/изграждане на пътища.

Най-опасните места в гр. София