1 Васил Паунов от гр.Русе – работи над 25 години в областта на обучението на учители и деца по Безопасност на движението по пътищата. Автор на множество научни разработки и помагала за обучение по безопасността на пътното движение. Експерт в областта на образованието на БДП.

 

2 Галина Хайдар от гр. София – образователна и научна степен ,,Доктор“  по  научната специалност ,,Теория на възпитанието и дидактика“ и с тема на доктората  „Превенция на риска: обучение на децата по безопасност на движението и развитието на когнитивните им операции“.  Дългогодишен учител и директор на образователна институция, с ПЪРВА професионално-квалификационна степен.  Дългогодишен преподавател  по ,,Методика на обучение по БДП в детската градина и българското училище“ и др. учебни програми на Министерството на образованието и науката (МОН), свързани с тази проблематика за учители и директори.  Автор на системи от учебни помагала за обучение на децата и учениците по БДП и защита при бедствия, одобрени от МОН.  Експерт в областта на образованието по БДП.

 

3 Галихин Димитрий  от гр.Варна  – по професия е програмист. Има информационен  сайт за безопасността по пътищата. Експерт в областта на организация на движението на пътищата.

 

4 Димитър Митев  от гр.София – баща на загиналият при ПТП с мотор Боян. Завършил „Психология”. Работи в сферата на сигурността. Експерт по пътна безопасност (контрол).

 

5 Инж. Златин Златинов Специалист от Техническите университет в Русе, работи “Инвестиционен контрол на пътна инфраструктура” към община Полски Тръмбеш. Член на Общинската комисия по БДП
6 Михаил Попов  от гр. Бургас –Работил в сферата на сигурността.  Секретар и представител за Бургас на фондация „ Безопасни улици от Валя”. Подема и участва в множество инициативи  свързани с намаляване предпоставките и броя на ПТП с пешеходци и повишаване културата на гражданите – водачи на ППС и пешеходци. Активен участник във формиране и утвърждаване на силно и действено обществено мнение за осигуряване безопасността на участниците в движението. Експерт по полезна и безопасна пътна инфраструктура и съвременни Европейски и Световни практики по пътна безопасност.

 

7 Теодора Стефанова от Велико Търново /живее във Великобритания/ – завършва „Социална психология“ и „Организационна психология“ във Франция, докторска степен от Френския Университет (Paris 8) и Австралииския Университет (QUT), по обединена програма между двата университета и две научни лаборатории по пътна сигурност (IFSTTAR- Versailles- Satory, France) и CARRS-Q, Australia, с тема: Поведение на пешеходците по железопътни прелези  с автоматична защита. Работи в сферата на пътната сигурност в TRL (transport research lab), UK. Член е на CADROSA (Consortium of Adolescent Road Safety, Australia). Експерт по пътна сигурност

 

8 Николай Паунов  от гр. Стара Загора – докторант към Русенския университет „Ангел Кънчев“ на тема „Повишаване безопасността на автомобилното движение чрез усъвършенстване на системата за подготовка на водачи“. Четири години работи, като автоинструктор. В момента е изпитващ водачи на МПС към ДАИ – Стара Загора. Експерт по пътна безопасност (МПС).

 

9 Светла Николова  от гр. София- завършва ВИАС със специалност „Промишлено и градско строителство”. Експерт по пътна безопасност (инфраструктура).

 

10 Светослав Николов  от София – Участва в КВГОД в 42 парламент. Председател на ОС към КВГОД на 42 Народно Събрание. Моторист и секретар към мотоклуб. Взима активно участие в законотворчеството. Експерт по пътна безопасност.

 

11 Юлиан Арнаудов от гр. Варна –  следва „Психология” във Варненския свободен университет. Работи в сферата на рекламата. От 2011г. се занимава с кампания „Спри! Давам път на пешеходец!”. Експерт по пътна безопасност.

 

12 Андрей Ненов  – Завършва Технически Университет – София. След 1990 г. активно участва в създаването и работата на неправителствени, политически и младежки организации, вкл. председател на Федерацията на независимите студентски дружества (ФНСД). Работил е като преподавател по информационни технологии в Университет “ Проф.Ас Златаров“ – гр. Бургас. В момента е интернет мениджър в Американската Автомобилна Асоциация. Експерт по пътна безопасност

 

13 Марио Танев   – член на множество организации за пътна безопасност в САЩ (WalkSF, Streetsblog SF), обществен транспорт (San Francisco Transit Riders) и велосипедисти (Коалиция за велосипеди в Сан Франциско). Водил е успешна кампания в Сан Франциско Транзит Riders за подобряване на автобусната услуга, позволяваща качване от всяка врата. Идеолог и поддръжник на Фондация „Безопасни улици от Валя“. Работи в САЩ. Експерт по пътна безопасност

 

14 Марин Желев от гр. Хасково – пътен инженер и работи в екип за изготвяне на транспортно-комуникационни анализи. Експерт по пътна безопасност (инфраструктура).

 

15 Владимир Бянов  от гр. София – завършва специалност ” Пътен инженер” в Университет по архитектура, геодезия и строителство –  гр. София. Експерт по пътна безопасност (инфраструктура).

 

16 Йордан Йорданов  от гр. Бургас – завършва Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“.  Работи в сферата на сигурността. Експерт по пътна безопасност (контрол)

 

17 Тихомир Димитров  от гр. Бургас – завършва „Пътно инженерство” в Университет по архитектура, геодезия и строителство – гр. София. Работи в сферата на услугите – инженер-проектант „Пътно строителство“. Експерт по пътна безопасност (инфраструктура).

 

18 Цветелин Горанов  НУ „Христо Ботев“ от гр. Плевен със своите 456 ученици, чрез представляващият училището директор Цветелин Горанов. Предпочитано от всички в региона, училището е с традиции по безопасността на движението. Експерт по пътна безопасност в областта на образованието на БДП.

 

19 Петър Петров от Велико Търново – завършва Национален военен университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново. Автоексперт. Експерт по пътна безопасност в областта на превантивната дейност (техническо състояние на МПС).

 

20 Иван Белопитов От София, живее в Швейцария- завършва „Транспортно строителство-пътно строителство“ във Висш институт по архитектура и строителство – София, следдипломна квалификация „Организация и безопасност на движението по пътищата“ в Технически университет – София. Сертификат за право на провеждане на Road Safety Audit (RSA) http://www.vss.ch/fileadmin/redacteur/Alle_Files/Tagung/ISSI_Zertifizierte_Fachpersonen.pdf, Лектор на курсове на инженери за придобиване на сертификат RSA. Автор е на множество научни публикации в Швейцария. Член на Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS (нормативна дейност):- 1995 – 2008: FK 3 „Verkehrstechnik“, Präsident der Expertenkommission „Gestaltung und Betrieb“ Vereinigung Schweizerischer Verkehrsingenieure – SVI. От 38 години работи в областите на транспортното планиране и безопасността на движението. Експерт по пътна безопасност.

 

21 Николай Каменов от Хасково – завършва „Право” във Великотърновски университет „ Св. св Кирил и Методий“ гр. Велико Търново. Работи в сферата на сигурността. Експерт по пътна безопасност (контрол).

 

22 Виктория Андреева   от Русе – завършва „Счетоводство и контрол“ във Великотърновски университет „ Св. св Кирил и Методий“, „Учител по математика и информатика в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, специализации: „Преподавател – инструктор“ в Тракийски университет Стара Загора, „Консултант – преподавател“ в курсове за превоз на опасни товари. Работи, като преподавател по Безопасност на движението и в курсове за превоз на опасни товари, Управител на учебен център за подготовка на кандидати за водачи на МПС, работи и като счетоводител. Експерт по пътна безопасност в областта на образованието на БДП.

 

23 Тодор Докимов   от Варна – завършва „Машинен инженер“ в Национален военен университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново. Работи в сферата на транспорта. Експерт по пътна безопасност (МПС).

 

24 Петър Бонев  от София – завършва Професионална гимназия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия“ – София. Работи в сферата на сигурността. Експерт по пътна безопасност (контрол).

 

25 Станислав Станилов  от Самоков – завършва Професионална гимназия по туризъм – Самоков. Работи в обсластта на сигурността. Експерт по пътна безопасност (контрол).

 

26 Татяна Стойчева  от Севлиево – завършва „Икономика и експлоатация на автомобилния транспорт“ в Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ – Плевен. Председател на комисия за ГТП. Експерт по пътна безопасност в областта на превантивната дейност (техническо състояние на МПС).

 

27 Анна Христова Пенкова-Нанкова  – завършва „Застраховане“ и „Икономика на труда“ в Университет за национално и световно стопанство в гр. София, „Мениджмънт на образованието“ в Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград. Работи, като копирайтър. Автор е на детски книжки в областта на безопасността на движението. Автор е и на статии, във връзка с безопасността на движението по пътищата. Експерт по пътна безопасност в областта на образованието на БДП.

 

28 Емил Марков Бакалавър и магистър по Политология от СУ „Св. Климент Охридски“, понастоящем докторант към СУ „Св. Климент Охридски“ по „Съвременна българска политика“. Специализира European Studies в Университета в Маастрихт, Холандия.

В периода от 2015-2019 г. е външен експерт към Постоянната комисия по транспорт и туризъм към Столичен общински съвет. Учредител и член на УС в мандат (2017-2019) на Институт за пътна безопасност. Член на междуведомствени работни групи по БДП към МРРБ. В момента е старши експерт по “Анализ и оценка на риска от ПТП, с референции от Столична община и частни предприятия. От 2021 г. завежда националното представителство на European Road Safety Charter в България, инициатива на Европейската комисия. Член на междуведомствени работни групи към МРРБ. Старши експерт по разработване на публични политики по БДП.

 

29 Венелин Иванов   от Разград – завършва инженерна специалност „Автотранспорт, трактори и кари“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Специалист в областта на автомобилния транспорт и експерт в областта на безопасността на движението на пътя.

 

30 Радко Петров  от Бургас – завършва „Треньор по автомобилен спорт“ в Национална спортна академия „Васил Левски“ – София. Работи, като пожарникар, автоинструктор. Експерт по пътна безопасност в областта на образованието на БДП.

 

31 Николай Младенов   от София – завършва „Строителен инженер по пътно строителство“ в Университет по архитектура, геодезия и строителство гр. София. Работи, като строителен инженер – пътно строителство. Експерт по пътна безопасност (инфраструктура).

 

32 Димитър Стоев   от Добрич – завършва „Счетоводство и контрол“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ гр. Свищов. Работи в сферата на сигурността. Експерт по пътна безопасност (контрол).

 

33 Николай Чавов  от Хисаря – завършва „Международно сътрудничество и помощ за развитие“ в Университет Аалборг, Дания. Работи, като консултант по Пътна безопасност – Мениджър Международни Проекти в сферата на Транспорт и Пътна безопасност. Експерт по пътна безопасност (инфраструктура).

 

34 Александър Цветков  от София – завършва Професионално училище по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ – София. Инструктор по спортно и безопасно шофиране и усъвършенстване на шофьорските умения. Експерт по пътна безопасност на движението в областта на образованието на БДП.

 

35 Руслан Баждеков   от София – завършва „История” и „Философия” в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специализира урбанистика и безопасност на движението в Англия. Предприемач. Експерт по пътна безопасност.

 

36 Златко Златков  от София – завършва „Информационни технологии“ в Университет по библиотекознание и информационни технологии – София. Работи, като координатор Логистика – международен транспорт. Експерт по пътна безопасност (МПС).

 

37 Георги Татарски  от Разлог – завършва “Автомобилен транспорт” в Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград. Експерт по транспорта. Експерт по пътна безопасност (МПС).

 

38 Богдан Милчев  от гр. София – образователна и научна степен “Доктор”, по научна специалност “Стратегии и политики в сигурността” в професионално направление “Национална сигурност” от областта на висшето образование ”Сигурност и отбрана” с тема доктората ” Система за управление на риска от ПТП в градска среда”. Работи в сферата на сигурността , експерт по безопасността на движението по пътищата. От 1995г.  до  2014г.  работи в системата на МВР. От 2011г. до 2013г.  заема поста началник на  ОПП – СДВР. Експерт по пътна безопасност.

 

39 Проф. Петър Чаков от София – завършва „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Дългогодишен преподавател в Академията на МВР. Автор е на много издания, свързани с пробеми по контрола на пътното движение. Експерт по пътна безопасност. Експерт по пътна безопасност в областта на образованието на БДП.

 

40 Деян Симеонов От Бургас – завършва „Машиностроене и уредостроене“ в Технически университет – София, филиал Пловдив. Урбанист. Експерт по пътна безопасност (инфраструктура).

 

41 Гл. Асист. инж. Димитър Петков от София – завършва „Ремонт и експлоатация на автомобили и трактори“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“, „Организация и безопасност на движението“ в Технически университет – София. Преподавател по безопасност на движението в Висш университетски колеж гр. Сливен. Има 50 годишен опит, като автоексперт. Експерт по пътна безопасност в областта на образованието на БДП.

 

42 Николай Колев от Сливен – образователна и научна степен “Доктор”, в професионално направление, научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство,с тема доктората “Дейност на пътна полиция при ПТП”. Експерт по безопасността на движението по пътищата. Магистър по специалност „Право“ в Бургаски свободен университет. Експерт по пътна безопасност.

 

43 Кънчо Димитров От София. Работи в системата на Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” повече от 20 години. Експерт по пътна безопасност.

 

44 Тома Грошевски от София – завършва „Маркетинг и реклама“  в Университет за национално и световно стопанство – София. Работи в сферата на безопасността на движението: участва в изграждането на детски площадки по БДП. Експерт в областта на организация на движението на пътищата.

 

45 Пламен Нешев от София – завършва „Организация и безопасност на автомобилния транспорт“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“.  Преподавател – инструктор. Експерт по пътна безопасност.

 

46
47  

 

48