Идеята да направим пътищата по-безопасни е една от малкото консенсусни идеи, безрезервно приета в целия свят. Мисията за намаляване броя на жертвите и пострадалите от пътни произшествия е приоритет за всички правителства и международни организации!

През 2010 година ООН и Европейския съюз обявяват „война срещу причините водещи до загуба на живот при използването на МПС” или преведено по-точно „Десетилетие за активни действия за безопасност на движението по пътищата 2011-2020г.” Създадени са много институции, организации и инициативи, които пряко или косвено поемат тежката задача активно да създават, насърчават и укрепват културата за пътна безопасност, да подобряват общите познания относно причините за пътните произшествия и да спомагат за създаването на превантивни мерки и решения.

Европейската харта за пътна безопасност, водена от Европейската комисия, е най-мащабната платформа на гражданското общество в областта на пътната безопасност. До момента над 3400 публични и частни организации са се ангажирали с Хартата и прилагат действия и инициативи за пътна безопасност сред своите членове, служители и останалата част от гражданското общество.

Разнообразната общност от членове на Хартата се състои от фирми, асоциации, органи на местното самоуправление, научно-изследователски институти, университети и училища. На всички ангажирани организации е засвидетелствано искрено признание.

По-специално Хартата цели:

  • да насърчи и подкрепи европейските асоциации, училища, университети, фирми от всякакво естество и големина и органи на местното самоуправление да предприемат действия за пътна безопасност в Европа;
  • да изрази признателност за приноса на гражданското общество към пътната безопасност;
  • да подпомогне членовете на гражданското общество при придобиването и споделянето на познания по въпросите на пътната безопасност в Европейския съюз;
  • да спомогне за истински диалог с цел пренос на опит и практики в областта на пътната безопасност на всички нива на управление в Европейския съюз.

В България, всички ние сме свидетели през последните няколко години, на огромните усилия на изпълнителната и законодателна власт да ограничат щетите от пътнотранспортния травматизъм. Въпреки тези усилия страната ни е единствената в Европейския съюз, която за седем години не е подобрила безопасността си на движение по пътищата и аварийността ѝ е на нивото от 2011 година.