Заявление за членство

Заявление за членство

Приемам Хартата за безопасност на Института за пътна безопасност и желая да стана член на организацията, като споделям отговорността за безопасността на движението по пътищата на България и в Европейския съюз.